Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐOÀN TỪ THIỆN ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CỨU TRỢ NẠN NHÂN BỊ THIÊN TAI TẠI DAK TO, KONTUM

Vào ngày 29/10/2009, đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do Ni sư Huệ Liên hướng dẫn đã đến Dakto, Kontum giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai. Tại đây đoàn đã hỗ trợ 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng bao gồm: gạo, y phục, mền, đường, sữa, dầu, bột giặt, mì gói, bún khô.

Danh sách các Phật tử ủng hộ cho chuyến từ thiện:

Nguyễn Xuân 500 USD (18450x500)     9.225.000 đồng
Tieu Kathy 100 CaD                               1.700.000 đồng
Huyền Stefan 300 USD (18450x300)     5.535.000 đồng
Hoa Tâm                                                 1.000.000 đồng
Phật tử chùa Giác Ngộ                           1.000.000 đồng
Phật tử Hải Hạnh                                    5.500.000 đồng
Phật tử chùa Giác Ngộ 100 USD           1.845.000 đồng
Ni Sư Huệ Liên                                       9.000.000 đồng
Lý Hớn Giang                                       10.000.000 đồng
Phật tử Tịnh Xá Ngọc Hòa                   15.000.000 đồng

Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tuthien_29_10_09.htm

 


Vào mạng: 03-11-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang