Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỪ THIỆN ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỪ THÁNG 1/2008 ĐẾN 11/2008

-Hoạt động từ thiện Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ tại tỉnh Đồng Tháp:

-    Đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Phổ Giác – Phó giám đốc, phó ban ấn tống từ thiện Đạo Phật Ngày Nay – hướng dẫn đã đến chùa Huệ Hải trong 2 đợt thuyết pháp và phát quà cho các hộ gia đình nghèo: lần 1 vào tháng 1/2008, lần 2 vào tháng 3/2008. Mỗi đợt 100 phần quà, tổng chi phí trong 2 đợt là 30.000.000 đồng.

-    Các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay tại chùa Linh Thứu, huyện Lấp Vò:

+    Tháng 2/2008 đoàn đã đến thuyết pháp và phát quà cho 100 gia đình nghèo.

+    Tháng 4/2008  thuyết pháp và phát quà cho 200 hộ gia đình nghèo.

+    Tháng 7/2008 cúng dường Tăng Ni 5.000.000 đồng.

-    Tháng 7/2008 đoàn đã đến thuyết pháp và phát quà cho 100 hộ gia đình nghèo tại chùa Thiên Phước huyện Lấp Vò, tổng chi phí khoảng 15.000.000 đồng.

-   Tổng chi phí hoạt động từ thiện Đạo Phật Ngày Nay tại tỉnh Đồng Tháp là: 95.000.000 đồng.

Hoạt động từ thiện của hội từ thiện Đạo Phật Ngày Nay tại tỉnh Bình Thuận.

-       Tháng 5/2007 đoàn đã đến chùa Phổ Đà Sơn thuyết pháp và phát quà cho 150 hộ gia đình nghèo. Tổng chi phí khoảng 20.000.000 đồng.

-          Tháng 6 và tháng 10/2008 đoàn đã đến chùa Bửu Lâm huyện Tánh Linh thuyết pháp và phát quà cho 400 hộ gia đình nghèo. Bên cạnh đó đoàn đã hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu cho người dân thuận tiện trong việc đi lại do nhóm Phật tử Hải Hạnh ở Úc tài trợ. Tổng chi phí phát quà và xây dựng cầu khoảng 70.000.000 đồng.

-          Tổng chi phí hoạt động từ thiện Đạo Phật Ngày Nay tại tỉnh Bình Thuận khoảng 90.000.000 đồng.

Hoạt động từ thiện tại tinh Quảng Nam và Đà Nẵng.

-          Tháng 6 và tháng 11 năm 2008 đoàn đã đến thuyết pháp và phát quà cho 400 hộ gia đình nghèo tại chùa Vạn Đức I và chùa Vạn  Đức II. Tổng chi phí khoảng 50.000.000 đồng.

Hoạt động từ thiện tại tỉnh Đồng Nai.

-          Tháng 6 năm 2008 đoàn đã đến thiền thất Huệ Thông thuyết pháp và phát quà cho 100 hộ gia đình nghèo.

-        Tháng 8 năm 2008 nhân ngày khánh tuế hòa thượng viện chủ thiền viện Thường Chiếu, đoàn đã phát 300 phần quà cho các hộ nghèo.

-          Tháng 9 năm 2008 đoàn đã đến chùa Thanh Trì huyện Long Thành thuyết pháp và phát quà cho 200 hộ gia đình nghèo tại đây.

-          Tổng chi phí từ thiện tại tỉnh Đồng Nai là 70.000.000 đồng.

Tổng kết: từ tháng 1/2008 đến tháng 11/2008 đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Phổ Giác hướng dẫn bao gồm có quà vật chất, tiền mặt, băng đĩa, kinh sách do thầy Nhật Từ dịch và giảng dạy tổng chi phí là 255.000.000 đồng.

Các hoạt động mổ mắt cho người nghèo.

-    Đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay hoạt động mổ mắt do Thầy Phổ Giác hướng dẫn tại tỉnh Quảng Ngãi 100 ca do nhóm Phật tử Hải Hạnh ở Úc tài trợ tổng chi phí 60.000.000 đồng.

-    Mổ mắt tại Nha Trang 20 ca và Phan Rang 40 ca cho bệnh nhân nghèo tổng chi phí khoảng 40.000.000 đồng.

-    Mổ mắt tai trung tâm mắt TP.HCM 50 ca cho bệnh nhân nghèo tổng chi phí khoảng 30.000.000 đồng.

-    Mổ mắt 108 ca tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt do nhóm Bác sĩ Hằng và Bác sĩ Hoa Sen tổng chi phí khoảng 60.000.000 đồng.

 

Liên hệ:

- Mọi thông tin liên lạc, phát tâm đóng hỗ trợ giúp đỡ các hoạt động từ thiện, ấn tống kinh sách cho ban từ thiện Đạo Phật Ngày Nay để giúp đỡ và chia sẽ tình thương yêu đến mọi người xin gửi về:

Trần Ngọc Long (Thầy Phổ Giác)

Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. HCM

ĐT: 08.38309570 - 0933444535

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tuthien_2008.htm

 


Vào mạng: 6-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang