Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔ CHỨC PHÓNG SANH TẠI CẦU BÌNH LỢI TP.HCM

 

        Để chan hòa tình yêu thương đến muôn loài, thấy ai cũng là người thân, người thương của mình. Đức Phật chủ trương không được giết hại. Là chúng sanh ai cũng quý trọng mạng sống của mình, ai cũng ham sống sợ chết. Chúng ta hãy mở rộng lòng ra, dùng từ bi quán để thấy sự sống trên thế gian này đều phải nương nhờ lẫn nhau, không một ai hoặc loài nào có thể tách rời mà bảo tồn sự sống. Do đó đạo Phật chủ trương tình thương nhằm xoa dịu nỗi khổ niềm đau trong thế giới tương quan này. Đạo Phật thấy được tai hại của sự sát sanh dẫn đến ân oán hận thù vay trả là nguyên nhân của chiến tranh, binh đao tàn sát lẫn nhau xảy ra trên thế giới này. Vì vậy đạo Phật chủ trương không giết hai mà còn khuyến khích phóng sanh để cứu giúp muôn loài, phát khởi, nuôi lớn lòng từ bi.
      Với tinh thần đó, ngày 18/03/2009, ban ấn tống từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác hướng dẫn đã đến cầu Bình Lợi TP.HCM để làm lễ phóng sanh cho các loài cá, lươn do nhóm từ thiện Duyên Lành, Trần Thị The, Cao Văn Dẫu phát tâm phóng sanh.
      Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi:
Các loại lươn, cá trước khi được phóng sanh.
 
Thầy Phổ Giác đang chú nguyện cho các loài được phóng sanh.
 

 

Thầy Phổ Giác đang phong sanh.
Mọi nhu cầu đóng góp từ thiện xin liên hệ:
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, F3, Q10, TP. HCM
ĐT: 0906.888.575

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/phong_sanh_caubinhloi.htm

 


Vào mạng: 23-3-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang