Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔ CHỨC PHÓNG SANH CÁ Ở CHÙA DIỆU PHÁP

Theo lời Phật dạy, việc phóng sanh để tu tập phát triển lòng từ bi, giúp những chúng sanh vượt thoát nguy hiểm và hoạn nạn để đạt đến an vui. Với ý nghĩa đó, vào ngày 20/02/2009 nhằm ngày 26/01 năm Kỷ Sửu, thầy Phổ Giác – đại diện cho Đạo Phật Ngày Nay -  cùng gia đình Ngọc Hường và nhiều Phật tử đã đồng phát tâm phóng sanh, giải cứu một số loài cá cùng nhiều động vật ở đồng tại chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh.
Cùng với việc phóng sanh, Thầy Phổ Giác cùng tất cả các Phật tử hiện diện đã chú nguyện trợ duyên cho các loài nhanh được thoát khỏi khổ nạn đi đến an vui.
Sau đây là một số hình ảnh của buỗi lễ phóng sinh:
 
Một số loài cá trước khi được phóng sanh.
 
Thầy Phổ Giác đang thành tâm chú niệm trước khi phóng sanh.
 
Các loài cá được trở về với môi trường thiên nhiên.
 
 
Mọi nhu cầu đóng góp và ủng hộ cho các hoạt động từ thiên xin vui lòng liên hệ:
Thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác (Trần Ngọc Long)
Địa chỉ: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, F3, Q10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0933444535

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/phong_sanh_20_02_2009.htm

 


Vào mạng: 21-2-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang