Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỔ CHỨC MỔ MẮT TỪ THIỆN TẠI
TP. QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Trong hai ngày 29 - 30/07/2009 đoàn Từ thiện Xã hội Đạo Phật Ngày Nay do thầy Thích Phước Huệ hướng dẫn đã đến thăm và tổ chức mổ mắt miễn phí cho 60 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện mắt TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:

Kiểm tra danh sách bệnh nhân trước khi mổ.

Chờ tới lượt được mổ mắt.

Thầy Phước Huệ đang thăm hỏi các bệnh nhân sau khi được mổ mắt.

 

Các bệnh nhân vui mừng sau khi được mổ mắt.

Chụp hình kỷ niệm.

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/momat_30_07_09.htm

 


Vào mạng: 02-8-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang