Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

HOẠT ĐỘNG MỔ MẮT TỪ THIỆN CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TẠI TRUNG TÂM MỔ MẮT NHÂN ĐẠO CHO BỆNH NHÂN NGHÈO TP.HCM

Vào ngày 12/01/2009, đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Phổ Giác hướng dẫn đã đến trung tâm mổ mắt nhân đạo TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đã hỗ trợ mổ mắt cho 40 ca bình thường và 1 ca đặc biệt. Tổng giá trị là 29.000.000 đồng do nhóm Phật tử Hải Hạnh ở Úc châu tài trợ. Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:
Thầy Phổ Giác đang phát biểu trước các bệnh nhân.

 

 
Các bệnh nhân đang ngồi chờ tới lượt mổ mắt.
 
 
 
Một số hình ảnh trong phòng mổ mắt.
 
Hai bệnh nhân sau khi được mổ mắt.

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/momat_1_2009.htm

 


Vào mạng: 13-1-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang