Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hình ảnh phái đoàn mổ mắt TTXH
của trang nhà Đạo Phật Ngày Nay & BV Mắt Cao Thắng mổ tại tỉnh Phan Thiết
Ngày 17-19/05/2006

 
 
Đoàn đã mổ mắt trên 60 ca bệnh nhân nghèo tại tỉnh Phan Thiết
Tổng trị giá của chuyến đi mổ mắt là 200 triệu VNĐ

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/momatTTXH_phanthiet.htm

 


Vào mạng: 16-05-2006

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang