Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nối kết yêu thương, đem lại niềm vui đến cho mọi người đó là tâm nguyện của nhóm Phật tử Hải Hạnh – Úc châu. Thông qua hội từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Thích Nhật Từ hướng dẫn đã đem lại ánh sáng cho nhiều người mù nghèo ở Việt Nam. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đem lại ánh sáng cho những người mù là giúp họ mở cửa sổ, trải lòng với cuộc sống xung quanh.

Với tinh thần đó, ngày 27/04/2009 và 08/05/2009, đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đã đến Trung tâm mổ mắt nhân đạo cho người mù nghèo TP. HCM để ủng hộ 90 ca mổ mắt. Toàn bộ chi phí được sự đóng góp của nhóm Phật tử Hải Hạnh tài trợ. Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

Phật tử Hải Hạnh đang phát biểu.

Ngồi chờ đến lượt được mổ mắt.

Trong phòng mổ.

 

Mọi nhu cầu đóng góp từ thiện xin liên hệ với:

Thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác (Trần Ngọc Long)

Địa chỉ: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q10, TP. HCM

Điện thoại: 0906888575

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/mo_mat_270409.htm

 


Vào mạng: 10-5-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang