Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

TÂM THƯ KÊU GỌI PHÁT TÂM DỊCH CÁC BÀI PHÁP THOẠI RA TIẾNG ANH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử xa gần,

Hơn 3 năm hoằng pháp của Thầy Nhật Từ, Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay có trên hàng trăm bài pháp thoại của Thầy đã được phiên tả đánh máy và biên tập.

Vì tâm nguyện “Hoằng pháp vị lợi sanh” đem chánh pháp của Phật Đà trải rộng đến khắp mọi nơi, cho nên Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay dự định sẽ xuất bản một tùng thư bằng tiếng Anh ‘Buddhism Today Series’ để phổ biến cho người ngoại quốc. Do vậy các dịch phẩm tiếng Anh sẽ lần lượt được xuất bản liên tiếp từng số dưới tên tùng thư trên. Tên của dịch giả sẽ được ghi rõ trong từng tác phẩm.

Trên tinh thần đó, Hội xin tha thiết kêu gọi quý Đạo hữu Phật tử phát tâm giúp dịch ra tiếng Anh các bài giảng đã biên tập để Hội có thể thực hiện ấn hành hoặc ấn tống nhằm giúp cho người ngoại quốc thích đọc sách Phật học có thêm tài liệu tham khảo cần thiết.

Nếu quí vị nào muốn phát tâm, trước nhất xin cho chúng con/chúng tôi biết qua buddhismtodayinc@yahoo.com để lên danh sách và gởi bài đến quý vị. Khi dịch xong, quý vị vui lòng gởi cho chúng con/chúng tôi bản điện tử (theo dạng Word document) về địa chỉ email nêu trên.

Thay mặt cho Thầy Nhật Từ và Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay chúng con/chúng tôi kính xin chân thành tri ân quý Đạo hữu Phật tử xa gần đã ủng hộ cho chương trình phiên dịch tủ sách Đạo Phật Ngày Nay được sớm thành tựu.

Ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật mười phương gia hộ quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát.

Kính thư,

Hải Hạnh

 

Phương danh của những dịch giả dịch ra tiếng Anh

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/dichtiengAnh.htm

 


Vào mạng: 16-6-2007

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang