Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG
TRONG CƠN BÃO SỐ 9

1 GĐ. Nguyễn Hữu Thuật 2.000.000 đ
2 GĐ. Trần Thị Anh Tường 1.000.000 đ
3 Phan Thị Nhé 500.000 đ
4 Vũ Thị Cầu 800.000 đ
5 Diệu Tiên 50.000 đ
6 Đỗ Thị Phước 50.000 đ
7 Hồ Ngọc Minh 50.000 đ
8 1 Phật Tử 100.000 đ
9 Diệu Minh 50.000 đ
10 Lưu Ngọc Phương 50.000 đ
11 1 Phật tử 50.000 đ
12 Võ Trúc Hoàn 100.000 đ
13 Nguyễn Thị Kim Hồng 30.000 đ
14 Lê Thị Thanh Hoà 100.000 đ
15 1 Phật tử 100.000 đ
16 Đoàn Tố Nhi 50.000 đ
17 Diệu Kim 2.000.000 đ
18 Giác Hạnh Anh 100.000 đ
19 Châu Lệ Phương 100.000 đ
20 Huệ Hương
Giác Tỉnh Thanh
1.000.000 đ
21 Châu Lệ Sang 100.000 đ
22 Trân Ngọc Lạc 300.000 đ
23 Uyên Khanh
Tề Gia
Đăng Khoa
Nguyễn Thị Sửu
800.000 đ
24 Phạm Thị Nga - PD: Diệu Đạo 50.000 đ
25 Diệu Thường 50.000 đ
26 Bửu Anh 10.000 đ
27 Giác Thiệt 100.000 đ
28 Trâần Thị Mỹ Hạnh 50.000 đ
29 Giác Hạnh Yến 50.000 đ
30 Lâm Văn Hơn 50.000 đ
31 Ngộ Trí Thịnh 200.000 đ
32 Giác Hạnh Kiều 20.000 đ
33 Giác Mỹ Định 20.000 đ
34 Trịnh Thị Cẩm Tâm 50.000 đ
35 Lê Ngọc Lan 50.000 đ
36 Diệu Quảng 50.000 đ
37 Phạm Cẩm Văn 5.000.000 đ
38 Nguyễn Ngọc Hoa (Đức Ngọc) 50.000 đ
39 Hoà Huy Long 50.000 đ
40 Đỗ Thị Anh Đào 100.000 đ
41 An Đức 200.000 đ
42 Giác Đức Ân 100 mùng + mền
43 Giác Bảo Tâm 50.000 đ
44 Lê Thị Nguyệt 1.400.000 đ
45 Châu Hoà Trung 200.000 đ
46 Nguyên Văn Lộc 100.000 đ
47 Nhà thuốc Hạnh 500.000 đ
48 Nguyên Cao Nguyên 500.000 đ
49 Nguyễn Thị Liễu 200.000 đ
50 Diệu Minh 50.000 đ
51 Nguyễn Thị Xí 200.000 đ
52 Trịnh Ngọc Sương (Diệu Thuận) 50.000 đ
53 Diệu Hồng + Tâm Lạc 300.000 đ
54 Diệu Châu 50.000 đ
55 Giác Hạnh Lệ 50.000 đ
56 Diệu Trang 50.000 đ
57 Giác Bảo Nguyên 30.000 đ
58 Nguyễn Kim An 100.000 đ
59 Lê Thị Ba (Diệu Minh) 100.000 đ
60 Thị Hoà 100.000 đ
61 Phạm Thị Khen 50.000 đ
62 Giác Bảo Nhung 500.000 đ
63 Lê Cao Minh 500.000 đ
64 Nguyễn Nhật Phương 200.000 đ
65 Diệu Đắc 20.000 đ
66 1 Phật tử (Gò Vấp) 1 thùng mì
67 1 Phật tử 300.000 đ
68 1 Phật tử 100.000 đ
69 GĐ bà Trịnh Thị Nghiêm 1.000.000 đ
70 Hằng (Nhà in Lao Động) 50.000 đ
71 Diệu Tịnh 50.000 đ
72 Thiện Minh 50.000 đ
73 Đinh Thị Phương Lan 1 thùng mì
74 Đỗ Văn Sáu 2.500.000 đ
75 Diệu Minh 1.000.000 đ
76 Như Anh 150.000 đ
77 Trương Quốc Cơ 30.000 đ
78 Nguyễn Văn Tài 100.000 đ
79 1 Phật tử 50.000 đ
80 Hồ Hữu Quý 500.000 đ
81 Tâm Hạnh 500.000 đ
82 Huỳnh ánh Hồng 1.000.000 đ
83 Diệu Ngọc 100.000 đ
84 Nguyễn Thị Ngân 50.000 đ
85 Nguyễn Anh Tuấn 500.000 đ
86 Cao Thị Ngọc 50.000 đ
87 Như Sen 50.000 đ
88 Ngô Thị Nữ 100.000 đ
89 Diệu Quang 50.000 đ
90 Diệu Phương 50.000 đ
91 Bà Sáu 50.000 đ
92 Diệu Hạnh 50.000 đ
93 Diệu Bàng 200.000 đ
94 Giác Đức Hạnh 40.000 đ
95 Lương Thanh Phương 100.000 đ
96 Trần Kim Phước 200.000 đ
97 Nguyễn Thị Thệ 50.000 đ
98 GĐ. Điêu Thế Bình 700.000 đ
99 Vương Huệ Vân 100.000 đ
100 Huệ Khánh 50.000 đ
101 Phước Mai 50.000 đ
102 Nguyễn Thị Hải Âu 100.000 đ
103 Cô Hùng 100.000 đ
104 Mai 100.000 đ
105 1 Phật tử 5 thùng mì
106 Diệu Đắc
Diệu Phú
100 kg gạo
107 1 Phật tử 100.000 đ
108 Can Trí Vinh 200.000 đ
109 Đào Thị Bích Hồng 50.000 đ
110 Trần Thị Cẩm Phương 200.000 đ
111 GĐ. Đào Văn Hoa 100 USD
112 1 Phật tử 50.000 đ
113 Phạm Công Luận 100.000 đ
114 Huỳnh Thị Hoa 100.000 đ
115 Hà Phước Nhũng 200.000 đ
116 Huỳnh Tuyền Hưng 20 thùng mì
117 Lâm Trung 15 thùng mì
118 Nguyễn Khắc Long
Trần Thị Mùi
2.000.000 đ
119 Tâm Thuận 30 thùng mì
120 Chương Thị Cúc 30 thùng mì
121 Nguyễn Kim Hoa 50 thùng mì
122 Can Hà 500.000 đ
123 Giác Phước Thanh 100.000 đ
124 Văn Viết Minh Trí - Quảng Tuệ
Văn Thuỳ Bảo Tú - Quảng Liên
Võ Thị Hạnh Mỹ - Quảng Hiến
Văn Viết Tuấn - Thiện Lành
400.000 đ
125 Cát Tường 30 thùng mì
126 Huỳnh Mai 200.000 đ
127 Phạm Thị Trọng 2.000.000 đ
128 Giác Phước Ánh 50.000 đ
129 Nhựt Phát 200.000 đ
130 Điệp Trang 200.000 đ
131 Giác Diệu 500.000 đ
132 Nguyễn Thị Nết 100.000 đ
133 Nguyễn Tăng Uyên Nghi 500.000 đ
134 Tạ Đức Hoàng
Tạ Ngọc Hoàng Oanh
200.000 đ
135 Hạnh Bà Bảy 100.000 đ
136 Giác Chân Phước 200.000 đ
137 Hạnh Bà Tư 100.000 đ
138 Trang  200.000 đ
139 Huyền 200.000 đ
140 Tắt Muối 200.000 đ
141 Giác Ngọc Túc 200.000 đ
142 Lê Huỳnh Lê 100.000 đ
143 Nguyễn Thị Thanh Phương 100.000 đ
144 Trịnh Kim 100.000 đ
145 Hạnh 100.000 đ
146 Diệu Viên 2.000.000 đ
147 Võ Thị Điệp 1.000.000 đ
148 Nguyễn Thị Hột 30.000 đ
149 GĐ. Lý Minh Đường 100.000 đ
150 GĐ. Lâm Anh Đạt 500.000 đ
151 Dương Thị Hiên Hoàng
Nguyễn Dương Hiền Thảo
200.000 đ
152 Nguyễn Hữu Xuyên 2.000.000 đ
153 Ngô Muối 100.000 đ
154 Diệu Hoa 500.000 đ
155 Tăng Văn Lê 2.000.000 đ
156 Trần Văn Lớn 200.000 đ
157 Châu Ngô Thiệu 100.000 đ
158 Trần Mai Anh 5.000.000 đ
159 1 Phật tử 300.000 đ
160 Phan Thế Tài 1 thùng mì + 10 gói lẽ
161 Huỳnh Chí Vĩ 200.000 đ
162 Huỳnh Thị Kim Uyên
Trương Quang Luyến
1 thùng mì
163 Huỳnh Tam Nguyên 100.000 đ
164 Trần Thị Hoàng 8 thùng mì
165 Vũ Thị Minh Trân 2 thùng mì
166 1 Phật tử 20 thùng mì
167 Trương Thị Mỹ Huệ 300.000 đ
168 1 Phật tử 500.000 đ
169 1 Phật tử 200.000 đ
170 Trần Văn Khương 1.000.000 đ
171 Dương Thanh Hà 200.000 đ
172 Gia đình ở P1. Q10 200.000 đ
173 Trần Thị Bích Chi 500.000 đ
174 Trần Ngọc Bội 500.000 đ
175 Bùi Thị Thu Hồng 300.000 đ
176 Huỳnh Lê Tuấn Anh 1 thùng mì
177 Giác Mỹ Trang 50.000 đ
178 Diệu Định 50.000 đ
179 Trương Thị Thuỷ 500.000 đ
180 Võ Văn Liêm
Lê Thị Ân
200.000 đ
181 1 Phật tử 200.000 đ
182 Hứa Hổ
Huỳnh Muổi
100.000 đ
183 Giang Trung Phát 100 kg gạo
184 Cô Ngọc 50.000 đ
185 Liêu Thành Tựu 100.000 đ
186 Diệu Ngộ 500.000 đ
187 Nguyễn Thị Liên 100.000 đ
188 Tăng Nguyệt Hữu 200.000 đ
189 Nguyễn Phúc Bảo Nghiêm 2.000.000 đ
190 Tôn Nữ Phước Lai 100.000 đ
191 Vòng Song Cái 50.000 đ
192 Trần Thị Đa 100.000 đ
193 Giác Hạnh Thanh 200.000 đ
194 Nguyễn Thanh Triều 100.000 đ
195 1 Phật tử 4 thùng mì
196 Huỳnh Văn Hoằng
Lê Thị Mi - PD: Diệu Mỹ
2.000.000 đ
197 Nguyễn Minh Chánh 200.000 đ
198 1 Phật tử 100.000 đ
199 GĐ. Phan Hữu Nghĩa
Trương Thanh Thảo
1.000.000 đ
200 1 Phật tử 200.000 đ
201 Phan Khánh Huy 400.000 đ
202 Nguyễn Tâm Đạt 100.000 đ
203 Vô Danh 100.000 đ
204 Vương Thị Hồng 1 thùng mì 100  gói
205 Giác Chân Trang 200.000 đ
206 Diệu Lợi 200.000 đ
207 Lê Hữu Phát 2 thùng mì 100 gói
208 Nguyễn Ngọc Đức
Nguyễn Văn Ngọc
500.000 đ
209 Kim Ngân 100.000 đ
210 Nguyễn Văn Năng 500.000 đ
211 Xuân Mai 100.000 đ
212 Vũ Thị Ngọc Thu 50.000 đ
213 Trần Thị Lê 200.000 đ
214 Nguyễn Phương Chi 200.000 đ
215 Minh Đài (Thanh Cảnh) 2.000.000 đ
216 Nguyễn Thị Hồng Loan
Ngô Ngọc Thuận
1 thùng mì 100 gói
2 chai nước tương
217 Trần Bỉnh Nam 500.000 đ
218 1 Phật tử 50.000 đ
219 1 Phật tử 100.000 đ
220 Chánh Định 200.000 đ
221 Giác Minh Nhung 100.000 đ
222 GĐ. Phạm Thị Quỳnh Mai 200.000 đ
223 Lâm Song Nghi 100.000 đ
224 Nguyễn Thị Thảo 100.000 đ
225 Trần Quý Anh 100.000 đ
226 Xíu 100.000 đ
227 Võ Văn Kim Hai 100.000 đ
228 Võ Tồn Nguyên 100.000 đ
229 Nguyễn THị Phiến 100.000 đ
230 Phan Thị Liễm 100.000 đ
231 Thiện Sanh 100.000 đ
232 Giác Phước Thừa 5.000.000 đ
233 Trinh Tran (Nước ngoài) 100 USD
234 Lê Thị Như Ý  (Nước ngoài) 100 USD
235 Kaitlyns Phamarmacy Inc
Hue su co TN PH   (Nước ngoài)
100 USD
236 Hoa Huệ 500.000 đ
237 Trần Thị Hoàng Oanh 200.000 đ
238 Nguyễn Thị Kim Phượng 500.000 đ
239 1 Phật tử 1.000.000 đ
240 Võ Thị Mét 5.000.000 đ
241 BS. Chu Phúc Chung 30 thùng mì
242 Trần Bảo Như 100.000 đ
243 Nguyễn Minh Nhựt 60.000 đ
244 GĐ. Tịnh Tín và Khánh Hoa 70.000 đ
245 Đào Thanh Lâm 100.000 đ
246 Đào Phan Quốc khánh 100.000 đ
247 Đào Văn Quý 100.000 đ
248 Phan Thị Kiêm 100.000 đ
249 Huệ Hảo 500.000 đ
250 Đặng Thị thu Trang 600.000 đ
251 Ngọc Đức và GĐ 100 USD
252 GĐ. Nguyễn Thị Mai Hoa
Minh Anh
Hiển Long
1.000.000 đ
253 Trương Nga 5 thùng mì
254 Nguyễn Thị Kim Nga 50 kg gạo
255 Cô Năm 150.000 đ
256 Lê Thị Minh Nguyệt 100.000 đ
257 Hạnh Hương + Hoàng lợi 20.000 đ
258 Phan Thị Điệp 500.000 đ
259 Trương Thị Nhạn 100.000 đ
260 Võ Ngọc Hoàng Linh 200.000 đ
261 1 Phật tử 200.000 đ
262 Phùng Thị Toà 2.000.000 đ
263 Nguyễn Hùng Sơn 500.000 đ
264 Phạm Công Luận 20 kg gạo + 2 chài nước tương
265 Võ Thị Tuyết 100.000 đ
266 Trần Nhạng 1.000.000 đ
267 Hoài Nam 1.000.000 đ
268 1 Phật tử 100.000 đ
269 Diệu Kiến 50.000 đ
270 Bảo Linh và Cát Linh 100.000 d
271 Minh Xuân 200.000 đ
272 Lý Gia Cát 100.000 đ
273 Mạc Văn Yến 100.000 đ
274 Dương Tấn Muội 100.000 đ
275 Nguyễn Thị Kiên 500.000 đ
276 Cty TNHH Vạn Sự Lợi 1.500.000 đ
277 Lan Hương 200.000 đ
278 Võ Thanh Huân 500.000 đ
279 1 Phật tử 3 thùng mì
280 1 Phật tử 2 thùng mì
281 Lê Chí Thuần 500.000 đ
282 Phan Hữu Phương 200.000 đ
283 Hồng Quốc Hoà 100.000 đ
284 Hồng Phi Long 200.000 đ
285 Gia đình họ Huỳnh - Q10 5.000.000 đ
286 Giác Hạnh Hương 20.000 đ
287 Dì Anh 100.000 đ
288 Vũ Ngọc Tường Vân
Vũ Thanh Nghị
1 thùng mì
289 Văng Thuỳ Trang 50 kg gạo
290 Huỳnh Thanh Thuỷ 200.000 đ
291 Huỳnh Gia Đệ 500.000 đ
292 Phạm Thị Hợp 1.800.000 đ
293 Lâm Thị Đẹt 50 thùng mì
294 GĐ. Trần Vĩ Minh 500.000 đ
295 GĐ. Trần Anh Thủ 200.000 đ
296 Chánh Văn 1.000.000 đ
297 1 Phật tử 500.000 đ
298 Trần Cao Trí 100.000 đ
299 Lý Ngân Mừng 100.000 đ
300 Nguyễn Văn Út 200.000 d
301 Phương Luân - Đức Chí 1.000.000 đ
302 Phương Luân - Đức Chí 500.000 đ
303 Trần Hoàng Phương Mai 200.000 đ
304 Nguyễn Đức Minh Đăng 20.000 đ
305 Diệu Hoa 50.000 đ
306 1 Phật tử 200.000 đ
307 Vạn Nghiêm (Nguyễn Thị Mảo) 200.000 đ
308 Diệu Tâm (Tập thể) 1.000.000 đ
309 Trần Thị Lệ Khanh 100.000 đ
310 Nguyễn Văn Chung 100.000 đ
311 Chùa Từ Nghiêm 50 thùng mì
312 Bùi Thị Dự 100.000 đ
313 Bùi Thị Vân 100.000 đ
314 Trần Bảo An 200.000 đ
315 Tăng Bửu Thu 200.000 đ
316 GĐ. Nguyễn Văn Đức 5.000.000 đ
317 Huệ Thông 500.000 đ
318 Phương Luân - Đức Chí 500.000 đ
319 Giác Thuần (Tập thể) 500.000 đ
320 Ngô Thị Y 300.000 đ + 175 kg gạo
321 Quách Hên 500.000 đ
322 Thiện Tâm 200.000 đ
323 Vô Số Thí 100 USD + 3.200.000 đ
324 Trần Văn Tâm 500.000 đ
325 Nguyễn Thị Như Tuyết 500.000 đ
326 Hà Giang Long - Đài Loan 500.000 đ
327 Tiêu Hồng Kim Phụng 200.000 đ
328 Hồng Liên Phước 500.000 đ
329 Lư Quốc 200.000 đ
330 Dương Bồi Long 200.000 đ
331 Trịnh Thục Chí 200.000 đ
332 Cao Trọng Cường 200.000 đ
333 Hồng Kiến Hưng 50.000 đ
334 Nhan Chí Nghiệp 50.000 đ
335 Ngô Phát Châu 50.000 đ
336 Lê Phạm Anh Duy 50.000 đ
337 Đỗ Thị Ba 100.000 đ
338 Hương Thị Ngang 200.000 đ
339 Ngô Lập An 500.000 đ
340 Cô Thọ 200 kg gạo
341 Lý Phù Hương 500.000 đ
342 Tâm Nguyên 100.000 đ
343 Bùi Thị Kim Thanh 100.000 đ
344 Trương Thị Ba 100.000 đ
345 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Phùng Cường
20 kg gạo
346 Trần Thị Kim Long 5 thùng mì
347 GĐ. Đông Chi 1.000.000 đ
348 1 Phật tử 10 kg gạo
349 GĐ. Phật tử ở Bình Chánh 200.000 đ
350 Trần Thị Ngọc Hương 50.000 đ
351 1 Phật tử 200.000 đ
352 Lê Thị Ngọc Thu 100.000 đ
353 Hồ Thị Ngọc Hoa 200.000 đ
354 Võ Thái Bình 200.000 đ
355 Nguyễn Thị Thu 100.000 đ
356 Long Thị Hương 200.000 đ
357 Quách Văn Tâm 100.000  đ
358 Phan Đức Lợi 100.000 đ
359 Lý Kim Nguyên 100.000 đ
360 Bành Nghiệp Tường 300.000 đ
361 Nguyễn Văn Hùng 200.000 đ
362 1 Phật tử 200.000 đ
363 Mỹ Nga 500 kg gạo
364 1 Phật tử 50.000 đ
365 Diệu Thiện 200.000 đ
366 Thuỷ 200.000 đ
367 Trần Thuỷ (Nước ngoài) 100 USD
368 Ngọc Hạnh 500.000 đ
369 Ngô Anh Dũng (Nước ngoài) 500.000  CAD
370 Nguyen Thuc Tri (cali-USA) 1.300.000 đ

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_baolutmientrung9.htm

 


Vào mạng: 7-10-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang