Buddhism Today

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Đạo Phật Ngày Nay

Số tháng 12 - 2001
PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ
 
...... ... . . . .
Hoa Cát
Từ Niệm
Hoa cat
Một sáng trời vào hạ
Tôi ngồi trên biển vắng
Xem dã tràng se cát kết thành hoa
Những đoá hoa nở rộ sáng nay
Là loài hoa không hương sắc như loài hoa đô thị
Nhưng đủ thấm vào câu thơ tôi
Những giọt mặn mòi nước biển
Để bài thơ tôi không nhạt phèo bỏ ngõ
Và để trái tim tôi đập nhịp đập trái tim em
Hình hài em tuy nhỏ
Nhưng tâm hồn em mênh mông
   như đại dương bát ngát
Khiến tôi sụp lạy trước em
Như nước sông chảy về biển cả
Vì hiện hữu em là hiện hữu của những đoá hoa
Trước mắt tôi thật mà
Trên cát trắng
Bên ngàn vạn con sóng nhỏ xô bờ sáng nay.

http://www.buddhismtoday.com/nghiencuuphathoc/12-2001/hoa_cat.htm

. . . . .

 


Tháng 12 - 2001

Mục Lục

Đầu trang