Buddhism Today

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Đạo Phật Ngày Nay

Số tháng 12 - 2001
PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ
 
...... ... . . . .
Thơ Bình Nguyên
Giã từ

 Tho Gia Tu - Binh Nguyen

Giã từ phố thị phồn hoa
Giã từ viễn ảnh mấy toà lầu cao
Lặng yên song cửa nhìn sao
Lều tranh kinh cũ, trăng vào hàn huyên
Bình minh nhìn khắp trăm miền
Nhìn khắp thương hải tang điền cuộc chơi
Non cao thắp sáng cho đời
Hiển bày chân lý người người nương soi.

http://www.buddhismtoday.com/nghiencuuphathoc/12-2001/giatu.htm

. . . . .

 


Tháng 12 - 2001

Mục Lục

Đầu trang