Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

...... ... .  . .  .  .
Vì tiền đồ !!!
Trúc Lệ

-- Sư huynh đi đâu về mà vẻ mặt buồn bã như nước hồ thu vậy ?
-- Đi giảng pháp cho Phật tử.
-- Thì cũng giống như bao nhiêu lần trước.
-- Tại cái giỏ này nè.
-- Bộ nặng lắm hả ?

-- Dẫu cho có nặng đi nữa thì cũng không đến nỗi phiền não, mình là tu sĩ đi giảng dạy giáo lý của đức Phật là điều tất nhiên, để mọi người biết đường hướng tu tập, chuyển đổi tâm tánh từ ác thành thiện; từ lăng xăng xao động chuyển thành bình lặng, định tỉnh, từ mê mờ chuyển thành sáng suốt. Đó là nhiệm vụ và cũng là vì tiền đồ của Phật giáo, chứ đâu phải vì cái giỏ này.

-- Cái gì trong giỏ vậy ?
-- Tiền và đồ.
-- Trời đất !!! 

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/023-tiendo.htm

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Truyện và Kịch Phật giáo"

Đầu trang