Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lời kêu gọi của Hội đồng Phật giáo Tối cao Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đối với Miến Điện.

Minh Châu dịch


 

Ngày 22 tháng 10, 2007

Washington, D.C., USA -  Hội Đồng Phật giáo Tối cao Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đang kêu gọi các tướng lãnh Miến Điện đem lại hoà bình và không khí hoà hợp trong nước bằng cách kết hợp giáo pháp của Đức Phật. Ngài Walpola Piyananda, trưởng Hội đồng Tăng già Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, đã gửi thư đến Tướng Than Shwe, người cầm đầu chính quyền quân phiệt Miến Điện.

Sau đây là nguyên văn bức thư gửi cho Tướng Than Shwe:

‘Nhân danh Hội đồng Tăng già Phật giáo miền Nam Cali, đại diện cho cộng đồng Phật giáo Nam Cali, Hội đồng Tăng già Tích Lan tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, cùng các cộng đồng Phật giáo khác tại Hoa Kỳ, chúng tôi yêu cầu một giải pháp hoà bình đối với tình hình mà chúng tôi đã chứng kiến tại Miến Điện.

Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ với sự lo ngại về tình hình hiện nay và các cuộc đàn áp náo động, tàn bạo đang diễn ra tại Miến Điện.  Tất cả chúng tôi đều đi theo và thực hành những lời dạy của Đức Phật, đặt nặng về từ tâm và sự bất bạo động.  Hoà bình không thể có được qua bạo lực vì nó gây thêm sự thù hằn.

Chúng tôi thấy nguyên tắc trị vì của Vua Asoka cần được ghi nhớ để nuôi dưỡng nền hoà bình.  Nguyên tắc đầu tiên là chăm lo cho từng cá nhân trong vương quốc của ngài và đối xử với họ như chính con của ngài.

Nguyên tắc thứ hai là sự kính trọng, tôn vinh và ủng hộ mọi đạo giáo, mặc dù bản thân ngài là một Phật tử thuần thành.

Nguyên tắc thứ ba là sống đơn giản và khuyến khích thần dân của ngài bảo tồn năng lượng, tài nguyên của họ và xử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Chúng tôi kêu gọi các ông hãy xem xét những nguyên tắc mà Vua Asoka đã theo và thực hiện cuộc hoà đàm để thiết lập sự hài hoà tại Miến Điện.

Chúng tôi nhất tâm yêu cầu trả tự do cho các tu sĩ đang bị giam giữ, yêu cầu các ông không xâm phạm nhân quyền và thiết lập một xứ sở hoà bình, ổn định nơi mà mọi người có thể chung sống với nhau một cách hoà hợp.  Chúng tôi sẽ vui lòng giúp nếu có thể giúp được gì .

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1603_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 23-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang