Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Quốc: Kinh sách Phật Giáo miễn phí trong khách sạn

Hạt Cát dịch


 

Khách hàng trong các khách sạn Đức Quốc có cơ hội chọn lựa văn học tín ngưỡng.

mercredi 17 octobre 2007

By Wolfgang Polzer

STUTTGART (ANS) Nhiều khách hàng của các khách sạn dự trù là sẽ tìm thấy kinh thánh trong phòng của họ. Có thể họ sẽ ngạc nhiên khi bắt gặp thêm các quyển sách về hành thiền Phật Giáo trong một số khách sạn Đức Quốc.

"Các quyển sách về Đức Phật chúng tôi có là do một tổ chức Nhật Bản trao tặng miễn phí", Ulrike Herrmann  của khách sạn InnerCity ở Stuttgart nói như trên. Ban điều hành khách sạn cũng sẽ để các bản kinh Koran trong các phòng nếu được cung cấp.

Ban điều hành khách sạn cũng sẽ lưu tâm với các cẩm nang được cung cấp bởi Scientology,. Tổ chức đang được giám sát trong một vài tỉnh bang bởi các cơ quan hữu trách để bảo vệ hiến pháp.

Chi nhánh Đức Quốc của hội đoàn Gideon, hội đoàn đã cung cấp kinh thánh để trong các  khách sạn, nói họ không lo ngại lắm với việc tranh cạnh " Thế giới sinh động hấp dẫn hơn là một quyển sách chết" Johannes Wendel, giám đốc chi nhánh Đức Quốc của hội đoàn Gideon nói như trên.

 Trong năm vừa qua, hội đoàn Gideon Đức Quốc đã để 765,000 bản kinh Tân Ước trong các khách sạn, các  bệnh viện và các văn phòng cố vấn.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1600_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 19-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang