Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan : Phái đoàn tu sĩ Phật Giáo Tích Lan thăm viếng Iran

Hạt Cát dịch


 

Saturday, 13 October 2007

Sri Lanka: Bảy tu sĩ  Phật Giáo Tích Lan sẽ rời Tích Lan để bắt đầu chuyến viếng thăm Iran vào ngày mai, Chủ Nhật 14 tháng 10, 2007. Phái đoàn bảy người sẽ đến Iran từ ngày 14 đến ngày 21để thành lập mối quan hệ và trao đổi, nghiên cứu thông tin học thuật.

Các tổ chức sẽ trao đổi phần thực nghiệm giáo dục  và các khóa trình cũng như sẽ có chương trình thuyết giảng  trên những đề tài tiếp theo đây trong suốt thời gian thăm viếng.

Sự Phát Triển Tôn Giáo và Đạo Đức  trong Phật  Giáo, vai trò của các lãnh đạo Phật Giáo trong những nét đặc thù của các hệ phái Phật Giáo, vai trò của các lãnh đạo Phật giáo trong sự đối phó với bạo động tại Tích Lan, Hiến Pháp Tích Lan và quyền lợi của các chủng tộc và tôn giáo thiểu số tại đấy, huyền học Phật Giáo, lịch sử văn hoá liên hệ giữa Tích Lan và Iran và cống hiến chiến lược phát triển trong tương lai, sự truyền thừa tiếp nối của giới trẻ với chư Tăng Phật Giáo, vai trò của chư tăng trong nếp sống an bình của quần chúng Tích Lan, mặc dù sự hiện hữu của nhiều chủng tộc khác nhau và tôn giáo thiểu số tại quốc gia này những lý tưởng chung cho hoà bình thế giới và công lý để củng cố các nối liên hệ trong kỷ nguyên mới, các danh thắng tôn giáo của Tích Lan  và Phật Giáo Samma Gnana.

Phái đoàn gồm có Chư Tăng Thạc Đức thuộc các ngôi tự viện tiếng tăm và một số tu sĩ giảng viên các trường Phật Học.

Chuyến viếng thăm được thực hiện sau khi  Đại Sứ Tích Lan tại Iran có những cuộc đàm luận với Tổ Chức Những Liên Hệ của Văn Hoá Hồi Giáo ( viết tắt ICRO) tại Iran. Tổ chức ICRO đồng ý tiếp đón phái đoàn 7 Tỳ Kheo từ Tích Lan.

Phái đoàn đã ghé thăm  Bộ Trưởng Ngoại Giao Rohitha Bogollagama tại văn phòng của ông hôm Thứ Năm. Phát biểu với phái đoàn, ông bộ trưởng nói mục đích của ông là phổ biến Phật Giáo Theravada trên bình diện quốc tế qua các hoạt động của Bộ Ngoại Giao.

Ông nói tại nhiều quốc gia, Cơ Đốc giáo, Ấn Giáo và Hồi Giáo rất phổ cập,. Ông nói chúng ta tại Tích Lan có nhiều đối tác kinh tế, chính trị và văn hoá với các quốc gia khác, chúng ta có khả năng quảng bá Phật GiáoTheravada đến những quốc gia đó.  Ông nói chuyến viếng thăm này sẽ củng cố các mối liên hệ thân tình với Iran.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1592_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 13-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang