Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chư Tăng Miến Điện miễn cưỡng tiếp nhận cúng dường từ quân đội

Hạt Cát dịch


 08 October 2007

Bangkok - Cơ quan truyền thông của chính phủ quân đội Miến Điện nói rằng các nhà độc tài quân đội đã cúng dường hàng ngàn đô la đến cho các tu viện đó đây trong nước, có vẻ như là để hoà giải. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang cứu xét một nghị quyết kết án chính phủ Miến Điện sử dụng bạo lực đàn áp tăng sĩ và những người tranh đấu cho dân chủ trên hai tuần lễ vừa qua. Phóng viên Đài VOA tường trình từ Bangkok.

Tờ báo New Light của chính quyền Miến Điện nói rằng chính phủ Miến Điện đã cúng dường khoảng  8,000 đô la, thực phẩm và dược phẩm cho 50 tu viện.

Chư tăng Phật Giáo bắt đầu tẩy chay các cúng dường của quân đội trong tháng trước và dẫn đầu các nhóm biểu tình ở Rangoon, Mandalay và các thành phố khác. Cảnh sát đã ngăn chận các cuộc biểu tình bằng súng ống, hơi cay và dùi cui cùng với sự bắt bớ hàng loạt.

Chính phủ nói rằng họ vẫn còn tìm kiếm thêm 4 tu sĩ mà họ cho rằng đã dẫn đầu các cuộc biểu tình.

Một trong những tu sĩ mà chính phủ đang tìm kiếm, sư Ashin Gambiya, đã nói với phóng viên đài VOA rằng giới tăng lữ Phật Giáo đã bị hăm doạ để tiếp nhận tiền bạc của chính phủ, bất chấp sự tẩy chay của chư tăng. Sư nói chư tăng coi đó là món tiền dơ bẩn, họ chấp nhận nhưng sẽ để qua một bên và từ chối sử dụng nó, vì vậy sự tẩy chay vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ nói đã phóng thích hơn phân nửa số người bị bắt trong các cuộc biểu tình.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc được phái đến Miến Điện, ông Ibrahim Gambari, đã tường trình tóm tắt trước các thành viên của Hội Đồng Bảo An sau khi công du  Miến Điện trở về.

Mười lăm thành viên của Hội đồng Bảo An hôm thứ Hai đã soạn thảo một bản nghị quyết lên án Miến Điện về vấn đề sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình ôn hoà và kêu gọi Miến Điện trả tự do cho các tù nhân chính trị.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1585_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 09-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang