Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Úc Châu từ chối đặc sứ tướng lãnh chế độ Miến Điện tại Canberra

Hạt Cát lược dịch


 

IANS     Tuesday 2nd October, 2007   

Sydney, Oct 2(DPA) Úc Châu hôm thứ Ba đã từ chối nhân tuyển đặc sứ đại diện các quốc gia Đông Nam Á tại Canberra là một tướng lãnh đến từ Miến Điện. Hành động này nhằm để phản kháng sự đối đãi tàn ác của chế độ đối với tăng lữ Phật Giáo và những người ủng hộ dân chủ của họ.

"Chúng tôi muốn làm cho minh bạch đối với chế độ Miến Điện rằng không có bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ chấp nhận một ai đó từ chế độ quân phiệt của họ làm một đại sứ, một đại diện tại Úc Châu này". Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Úc Châu, ông  Alexander Downer nói như trên

Ông Downer nói sự từ chối tướng Brig. Gen. Thura U Thet Oo Maung là một sự việc hầu như chưa từng xảy ra bao giờ.

"Đây là một trường hợp rất hiếm hoi, và chúng tôi đã từ chối nhân tuyển này" Ông Downer nói thêm như trên.

Úc Châu, một quốc gia có rất ít quan hệ mậu dịch với Miến Điện, đã thực hiện biện pháp chế tài và  cấm cấp phát chiếu khán đối với Miến Điện ngay tại chỗ.

Tuần qua, sau khi chế độ quân phiệt Miến Điện đàn áp  dã man trên những người biểu tình chống chính phủ, bộ Ngoại Giao của Ông Downer đã gọi điện cho đại sứ chính thức tổ chức phản đối vi phạm nhân quyền tại đó.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1577_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang