Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: chư tăng tuyệt thực trong trại tù Bamaw

Minh Châu dịch


 

Mizzima News, ngày 28 tháng 9, 2007

 

Yangon, Myanmar -  Hơn 30 tăng sĩ đang bị giam giữ tại trại tù Bamaw đã bắt đầu tuyệt thực.  Sau đó các ngài đã bị dời sang một trại giam khác và bị bịệt giam kể từ ngày 27 tháng 9.

Chính quyền địa phương đã bố ráp nhiều tu viện tại Bamaw vào đêm 25 và đã bắt giữ 108 tu sĩ.  Chư tăng đã bị lột y bằng vũ lực và đưa vào trại giam.  Từ lúc đó, 30 tu sĩ đã chống đối bằng cách tuyệt thực và 100 vị khác thì chuyên vào tụng niệm.

Sau đó chính quyền lại đưa chư tăng đến các trại giam quân đội Momauk và Mansi vào ngày 27 tháng 9.

‘Chư tăng không nhận thực phẩm và chỉ việc tụng kinh.  Các ngài đã bị áp tải lên xe buýt vào ngày 27 tháng 9 và đưa vào trại giam quân đội tại Mansi và Momauk, nhân viên trại giam đã nói với chúng tôi,’ thân nhân của một tu sĩ đã cho tờ báo Mizzima biết như trên.

Các nhà cầm quyền đã ra lệnh đánh đập và bắt giữ chư tăng từ ngày 25 đến 28 tháng 9 cùng với 6 cư dân địa phương vào ngày 25.

‘Họ đối xử rất tàn bạo với chư tăng.  Các ngài đã bị bắt đi trong lúc nhận cúng dường từ một Phật tử đã trúng được vé số Myathepeik.  Họ đã dùng cả vũ lực mà lột y áo của chư tăng trong căn nhà đó,’ một phụ nữ trong khu vực đã cho biết như trên.

Chúng tôi được tin nhân vật đắc cử NLD MP từ khu vực bầu cử Bamaw, nhà thơ Bamaw Nyo New đã bị dời từ trại tù vào nhà giam cảnh sát nhưng chỗ ở hiện nay và tình trạng của những tù nhân khác chưa được biết đến

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1573_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang