Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tu sĩ  Phật Giáo đầu tiên trong quân đội  British-Gurkhas (Anh - Nepal ).

Hạt Cát dịch


 

By Ang Chhiring Sherpa, Kantipur Online, Aug 2, 2007

KATHMANDU, Nepal -- Lần đầu tiên trong lịch sử gần 200 năm của quân đội British-Gurkhas (Anh - Nepal), tu sĩ Phật Giáo sẽ cử hành các nghi lễ tôn giáo cho quân đội  Gurkha và thành viên trong gia đình của họ. Trước kia, chỉ có tu sĩ Ấn giáo mới được bổ nhiệm cho những mục đích tôn giáo.

 

Các tín đồ Phật Giáo trong quân đội than phiền rằng họ đã không thể tuân hành và thực hiện và các nghi lễ Phật giáo trong sự vắng bóng chư Tăng Phật Giáo " Chính quyền Anh cuối cùng đã đồng ý đáp ứng yêu cầu của họ". Giám Đốc Trung  Tâm Cộng Đồng Phật Giáo, Ngài UK Kaji Sherpa đã thông báo qua điện thoại như trên và thêm "Chúng tôi  yêu cầu 5 vị".

Tuy nhiên, chính phủ Anh Quốc chỉ đồng ý bổ nhiệm ba tu sĩ và trung tâm Phật Giáo đã yêu cầu thêm hai vị nữa.

 

Tiếp nhận sự kiện như một chuyển biến cụ thể, mặc dù là quá chậm, thành viên nhóm  quân đội British-Gurkha, Pronjon Rai nói" "Đây là kết quả sự đấu tranh và áp lực của nhóm quân đội  British-Gurkhas gồm đa số thành viên các cộng đồng bản xứ"

 

Truyền thống chỉ định tu sĩ Ấn Giáo dành cho các lễ hội truyền thống và thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong các chùa Ấn giáo và tu viện Phật giáo trong các trại binh British-Gurkha là một truyền thống lâu đời cổ xưa.

 

Căn cứ theo các cựu quân nhân trong British-Gurkha, chính phủ Anh đã không bổ nhiệm các tu sĩ Phật Giáo vì Nepal là một quốc gia Ấn Giáo thời trước đó.

Khoảng 70% thành viên British-Gurkhas là Phật tử.

 

Theo tự điển Wikipedia, Gurkhas hay còn gọi là Gorkha, là người dân Nepal và một phần dân Bắc Ấn, người Nepal đã lấy tên của vị thánh Hindu Guru Gorakhnath, là một bậc anh hùng hồi thế kỷ thứ 8- làm biệt danh quốc gia. Người Gurkhas nổi tiếng nhất là lịch sử về sự can đảm và hùng mạnh trong quân đội British Army's Brigade of Gurkhas. Gorkha cũng là một trong 75 khu hành chánh của Nepal hiện đại.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1500_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 03-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang