Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Pháp Là Ngọn Hải Đăng

Nghiêm Xuân Cường


 • Ai đem khổ buộc vào thân

  Khổ kia sẵn có ở trên cuộc đời

  Ai ơi dù khổ muôn nơi

  Lòng ta quyết giữ nụ cười hồn nhiên

   

  Thân tuy bệnh khổ triền miên

  Đời chung quanh lắm đảo điên chán chường

  Như con tầu vượt đại dương

  Tựa nương vào pháp thoát vòng sầu bi.

   

  Pháp là ngọn hải đăng

  Trên bờ xa chiếu rạng

  Trong đêm dài u ám

  Trên sóng nước mênh mông

   

  Pháp là ngọn hải đăng

  Sáng đời ta ánh đạo

  Qua bao ngày giông bão

  Đây rồi bến bình an!

   

  Ai đem khổ buộc vào thân

  Khổ kia sẵn có ở trên cuộc đời

  Ai ơi dù khổ muôn nơi

  Đạo tâm bền vững nụ cười thương yêu

   

  Tâm không sầu khổ buồn đau

  Từng giây tỉnh thức, nhiem mầu cuộc sống!

  Đứng lên, chào gió bốn phương

  Giữa chốn vô thường lòng đầy tin yêu.

  04-02-07

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang