Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Là Không

Diệu Tuyền


 

  Gió đưa cây cải về trời

  Rau răm ở lại, chịu đời đắng cay

  Cuộc đời như hạt sương mai

  Bao giờ tươi mát, thoảng bay hết rồi

 

          Mong manh như một kiếp người

          Nhỏ hơn hạt cát, dưới trời trăng sao.

 

  Thoảng tan như hạt mưa rào

  Đến trong phút chốc, biến vào chân không

 

          Nói đi em, tiếng thật lòng

          Diệu hiền, êm ái, mát lòng người đi

 

  Để hồn còn mãi khắc ghi

  Lời xưa còn đó, khác chi bây giờ,

  Lời nguyền là những giấc mơ,

  Thoảng bay trong gió, bến bờ là không...

 

    Jan. 15.03.            

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/lakhong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang