Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Chiều Không Biên Giới

Tâm Chơn


 

Dường như chân đã mỏi

Đường lao xao phố chiều

Mà lòng còn hồ hởi

Dặm dài niềm thương yêu.

 

Cõi trần đời bụi bặm

Đầy ắp nỗi vui buồn

Để một lần say đắm

Rồi một lần chợt buông!

 

Về chốn xưa bến đợi

Nhẹ tênh bước thăng trầm

Khối tình không biên giới

Xin tặng người tri âm.

Chiều hạ 2007
 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/chieukhongbiengioi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang