Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tiểu sử
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN

  

THÂN THẾ

Hoà thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN, pháp hiệu Trí Tạng, thế danh Đồng Văn Kha, sinh ngày 14 tháng Chạp năm Quí hợi, nhằm ngày thứ bảy, ngày 19 tháng giêng, 1924, tại   làng Lạc Chính, xã Duyên Bình, huyện Trực Ninh, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định.  

Hoà thượng là con thứ tư trong một gia đình thanh bần - dòng quí tộc. Thân phụ của Hoà thượng là cụ ông Đồng Văn Trung và thân mẫu là cụ bà chính thất Hà Thị Thìn hiệu Trinh Thục.  Ngài có 2 anh, 1 chị và 3 người em dị bào: 2 trai, 1 gái. 

 

XUẤT GIA

Do nhân duyên đọc báo Đuốc Tuệ Hoà thượng giác ngộ, phát tâm xuất gia vào năm 1937. Y chỉ sư của ngài là đại lão Hòa thượng Thích thượng TÂM haï THƯỞNG, trụ trì chùa làng Liêu-Hải, phủ Nghĩa Hưng, thuộc Sơn môn Phú Ninh, Nam Định.

Năm 1941, thụ Sa di giới tại chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. 

Năm 1943, thụ đại giới Tỳ Khưu tại giới đàn Tổ đình Phú Ninh. Hoà thượng đã học tại các Tùng Lâm:

- Tổ đình Phú Ninh 
- Phật học viện chùa Cồn (Nam Định) 
- Tổ đình Tế Xuyên (Hà Nam) 
- Phật học viện Báo Quốc (Huế) 
- Phật học đường Ấn Quang (Sài Gòn) 

 

ĐẠO NGHIỆP

Năm 1949, Hoà thượng chính thức gánh vác chức vụ phó chủ tịch Hội Phật Giáo Nam Định, miền Xuân Trường Hải Hậu, và cuối năm 1950, xin từ chức trở về sống nếp sống của một tăng sĩ ẩn tu, tiếp tục sự nghiệp học vấn và nghiên cứu Phật học.

Đầu năm 1954 vào Nam sống cuộc đời tĩnh tu. 

Năm 1956-57, được sự tín nhiệm của chư Tăng, đề cử giữ chức Trị sự trưởng, Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam. 

Năm 1959-61, giữ chức ủy viên văn hóa Tổng hội Phật giáo Việt Nam. 

Năm 1960-61, tái nhận chức chủ tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam. 

Năm 1962-63, đảm nhận chức tổng thư ký giáo hội Tăng Già Việt Nam. 

Năm 1963, khởi động phong trào đầu tiên chống chế độ độc tài nhà Ngô tại Sài Gòn trong vụ triệt hạ cờ Phật Giáo và đàn áp Phật tử tại Huế, nhân mùa Phật Đản PL 1507 (1963). 

Năm 1964-65, giữ chức vụ trưởng Vụ kiểm duyệt GHPGVNTN. 

Năm 1965-66, chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Vạn Hạnh, tạp chí nghiên cứu, phát huy Văn hóa Phật giáo và văn hóa Dân tộc, với sự cộng tác của một số học giả, giáo sư đại học, văn nghệ sĩ tại thủ đô Sài Gòn. Tạp chí xuất bản được tròn 2 năm, 24 số. 

Năm 1969-70, giáo sư Phân khoa Phật học và Triết học Đông phương Viện Đại học Vạn Hạnh. Sau niên khóa đó, vì bận công việc nên đã xin nghỉ dạy. 

Năm 1967-73, giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, do đức Tăng Thống THÍCH TỊNH KHIẾT lãnh đạo và là hội viên Hội đồng giáo phẩm trung ương GHPGVNTN. 

Năm 1969-71, trùng tu tổ đình Giác Minh. Nguyên trụ sở giáo hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam. 

Năm 1971-72, chủ bút nguyệt san Hóa Đạo, cơ quan truyền bá chính pháp của Tổng Hoằng pháp GHPGVNTN. 

Năm 1975-81, giữ chức trụ trì tổ đình Giác Minh. 

Năm 1985-93, bị Nhà nước Việt Nam bắt giam với tội danh tổ chức chống cách mạng. 

Năm 1993 đến nay (1996), tĩnh tu chùa Giác Minh, Hoà thượng vẫn tiếp tục đọc, viết và ưu tư về đường hướng phát triển của Phật giáo Việt Nam. 

Hoà thượng đã viết cho các Nhật Báo : Thời Luận, Tín Sáng, Dân Chủ, Gió Nam và các tạp chí: Phật giáo Việt Nam, Văn Hóa Á Châu, Liên Hoa, Văn, Vấn đề, Tư tưởng...

Đã diễn thuyết về đề tài Phật giáo và Văn hóa Dân tộc tại các trường Đại học :- Trường Đại Học Văn khoa Sài Gòn (1959).

-         Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (1963) 

- Viện Phật Học Vạn Hạnh (1970)

và đã đề tựa cùng giới thiệu những tác giả và tác phẩm có giá trị về mặt tôn giáo và về văn học. 

 

* Tác phẩm đã in

- GIÓ THIÊNG (Thơ) Vạn Hạnh xuất bản năm 1959.

- PHẬT HỌC TINH HOA, Một Tổng Hợp Đạo Lý (đã tái bản 4 lần), Vạn Hạnh xuất bản năm 1960. 

- CHUYỂN HIỆN ĐẠO PHẬT VÀO THỜI ĐẠI, Vạn Hạnh, 1967. 
-TRAO CHO THỜI ĐẠI MỘT NỘI DUNG PHẬT CHẤT (sách đã dịch ra Anh ngữ, Vạn Hạnh xuất bản năm 1969). 

-   SỨ MỆNH NGƯỜI PHẬT TỬ ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP 

-   KIẾN THIẾT VĂN MINH PHẬT GIÁO 

ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT  (ba tác phẩm này do Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, Hoa Kỳ ấn hành năm 1995-1996). 

  - THƠ : Sáng một niềm tin (Dịch và sáng tác từ năm 1975 đến nay), Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, Hoa Kỳ ấn hành năm 1999. 

- KHÁI NIỆM TRIẾT LÝ KINH HOA NGHIÊM, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành, 1999.  

* Dịch kinh

- NHỮNG ĐIỀU PHẬT DẠY bản dịch của Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương 

- LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT bản dịch của quyển Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh. 

 

***

Sau 59 năm hoằng dương Phật pháp, ứng hiện độ sanh, Hoà thượng đã thuận theo lẽ vô thường của vũ trụ, xả bỏ báo thân vào lúc 16 giờ 53 phút ngày 21 tháng giêng năm 2002, nhằm mùng 9 tháng 12 năm Tân Tỵ, hưởng thọ 79 tuổi đời, 59 tuổi hạ. Sự từ giả cõi đời của Hoà thượng đã để lại niềm kính tiếc vô hạn trong lòng tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước.

Nam-mô tự Lâm Tế Chánh tông, thượng Đức hạ Nhuận ma-ha Tỷ khưu, hiệu Trí Tạng Sa-môn, tác đại chứng minh.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/Thich_Duc_Nhuan.htm

 


Vào mạng: 22-1-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang