Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
AI ĐIẾU CỐ NI SƯ NHƯ PHƯỚC
[Viên tịch ngày 23-8-2000 (nhằm 24-7-AL)]
Thích Thiện Hữu, Thích Thiện Mỹ, Thích Lệ Thọ
Delhi, ngày 25-8-2000

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Lời ai điếu ngậm ngùi thương cảm
Đất Đề-Li lòng những bi ai
Hay tin dữ, trời đất vần xoay
Trong giây phúc thiên thu bái tiễn.
Hỡi ôi !
Đất Long An nhân duyên thị hiện
Giác Ngộ học đường là chỗ xuất gia
Năm tháng dần dà
Thức tâm chuyển hóa.
Được Bổn sư ngày đêm giáo chỉ
Nào phép tắc, lễ nghi
Tìm môn tu hợp với Thiền Quy
Niệm Phật trì Đại Bi làm nền tảng.
Đêm ngày không sao lãng
Phận sự của nữ xuất trần
Vun bồi ý chí cao nhân
Học hạnh người cắt ái.
Sáu thời ngày đêm lễ lạy
Không thiếu một thời
Sự sư chẳng dám an ngơi
Cúc cung phụng dưỡng.
Kể từ đó,
Pháp thân rỡ rạng
Tâm thể gội nhuần
Giới đàn chốn Hải Huệ tưng bừng
Sa-di phụng thọ
Không màng gian khó
Thủ đạo an bần
Lòng người cảm thấy lâng lâng
Cũng được chút tầm, chút tứ
Chốn Từ Nghiêm tam đàn vâng giữ
Thân người tỏ chút khinh an
Phát đại thệ Tam Bảo trùng hưng
Mượn huyễn thân tuỳ duyên ứng hoá.
Nhớ lại:
Có những lúc dằm sương dãi nắng
Tận tâm buôn gánh bán bưng
Lắm khi mưa tuông gió biếc
Cố công nhịn đói quên ăn
Lo cho đạo chúng trăm phần
Có nơi nương tựa.
Đến hồi lần lựa
Tuỳ nghi hủ tiếu, cơm chay
Lấy ngắn nuôi dài
Bánh bao, bánh cuốn.
Cả đời người không giờ luống uổng
Mãi vì báo bổ
Có một không hai
Không chút tàn phai
Đáo lai không tánh.
O⩠đức hạnh người dần dà sáng mở
Khắp Nam Trung cho đến mọi phương
Nghe nơi đâu khai mở Phật trường
Dốc tâm ủng hộ.
Rồi trong quảng đời còn lại
Từng nghĩ suy kế vãng khai lai
Giáo dưỡng tăng tài
Để xe pháp đêm ngày chuyển bánh.
Lòng từ ái quý người đạo hạnh
Luôn tôn thờ bát kỉnh luật nghi
Đối với đệ huynh thường sống tính nhu mì
Không hơn thua với người thế tục.
Bởi vậy:
Đạo tràng mỗi ngày thêm đông đúc
Dìu dắt nhau hun đút chốn Tam Tôn
Vun bồi đạo lực
Giáo dưỡng hậu côn
Thức tâm thêm uy nga diễm lệ.
Người tuỳ hỷ lòng không câu nệ
Phòng thuốc Nam san sẻ cứu đời
Nghe tin lũ lụt, chiếu đất màn trời
Sẳn sàng đến mang tình thương khoả lấp.
Nhưng đau đớn thay!
Mấy mươi năm khốn khổ miệt mài
Mong sinh chúng đượm hoài thánh giáo
Bao tuế nguyệt một lòng vì đạo
Dẫu đớn đau chẳng dám nghĩ ngơi.
Cứ tưởng,
Đất Chợ Lớn rong chơi thong thả
Cõi Ta-bà nhẹ bước độ tha.
Nào ngờ,
Duyên trần hợp tán
Vẫn phải một chuyến đi xa
Bỏ lại tình nghĩa đậm đà
Thiết tha ngấn lệ!
O⩠thôi:
Cõi trần thế bao người bi cảm
Nhớ từng lời đạo hạnh thanh cao
Xin ni sư lặng lẽ bước vào
Tam-ma-địa liên trì ao thánh.
Nơi đây chúng con
Nhất tâm đốt hương tưởng niệm
Một dạ đảnh lễ kính thành
Đồng thanh y giáo phụng hành
Học bài học vô thường ảo hoá.
Nam-mô Lạc bang giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật.

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/007-NhuPhuoc.htm

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang