Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Lá thư thầy (20)
Sư Viên Minh

Ngày … tháng …năm……

Con thân mến!

 

Thầy có nhận được thư con, nhưng lúc này Thầy ít khi ở chùa nên chưa trả lời chắc con trông lắm.

Con ạ, sống trên đời con sẽ thấy đối nội và đối ngoại đều quan trọng cả. Đối nội thì mình phải trong sáng, hồn nhiên, bình lặng. Đối ngoại thì mình phải thương yêu, giúp đỡ, hoà thuận với mọi người. Không nên quá vì mình cũng không nên quá vì người. Cả hai đều cần cả. Hơn thế nữa khi có tâm hồn trong sáng mới có thương yêu và mới thấy giá trị của tình yêu thương.

Khi thương yêu đừng nên thiên chấp, khi được thương yêu đừng nên thủ trước. Khi trở về với mình đừng nên vị ngã, khi quên mình đi đừng để vong thân.

Phật có ba đức: Trí đức là sáng suốt, biết mình, biết người. Tịnh đức là trong sạch, trầm lặng. Bi đức là hỷ xả, vị tha, nghĩa là thương yêu giúp đỡ chúng sanh.

Sống được hài hòa con sẽ thấy mọi thứ đều có giá trị, vì vậy con chớ nên khinh thường một sự việc gì dù xấu, dù tốt, dù nhỏ, dù lớn ở trên đời.

Thôi Thầy dừng bút, chúc con mạnh giỏi.

Thầy

http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/009-thu20.htm

 


Cập nhật: 1-8-2001

Trở về mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang