Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lối sống thực dụng len lõi chốn Thiền môn?

Cầm trên tay quyển tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình số ra ngày 26.07.2005 ở trang 79 đăng tải nội dung phản ảnh của cô Trần Thúy Phượng về Thầy Thích Chơn Nhân và lời giải thích của Thượng Tọa Thích Nhật Thọ (Trụ Trì Chùa Đồng Hiệp GV Tp.HCM) về việc quy định của Chùa mỗi lần làm lễ là 100 ngàn và gởi hủ cốt 500 ngàn.

Lòng tôi chợt se thắt lại với trang tin của báo. Phải chăng vì cuộc sống với chi tiêu ở đô thị đắt đỏ nên các thầy đã cho ra đời những quy định như vậy để đáp ứng nhu cầu thực tế? Hay đây là lối sống thực dụng đã len lõi chốn Thiền môn?

Nghĩ lại một hình ảnh đẹp đẽ biết bao khi Đức Phật lần đầu tiên về thăm hoàng cung của vua cha. Ngài đã bị “mắng” cho một trận vì chuyện ôm bình bát đi “Khất thực”, làm sỉ nhục giòng họ Thích Ca (Sakya). Ngài từ tốn trả lời: “Đây là một hành động cao thượng mà chư Phật ba đời đã làm, nay Thế tôn cũng làm như thế. Xin ăn là để cầu Phật đạo và giúp chúng sinh có điều kiện gieo trồng phước lành với Tam Bảo”. Hình ảnh Khất thực rất đẹp đó đã lưu truyền cho đến ngày nay. Mặc dù đời sống hiện nay có khác vì tập tục và văn hóa có khác với Ấn Độ nên chư Tăng-Ni sống trong chốn Thiền môn nhưng thùng Tam Bảo phước điền cũng là hình thức Khất thực! Cũng là để nuôi sống và trang trải chi tiêu cho từng chùa. Còn khi có nhu cầu xây dựng mới hay sửa chữa đã có sự hỷ cúng của Phật tử.

Nói một cách chính xác hơn, trên thân thể của Tăng-Ni và cuộc sống hiện tại là do người Phật tử cung dưỡng từ A đến Z. Vì người “khất thực” làm gì có tiền? Nên khi gia đình của người Phật tử có hữu sự là được dịp đền đáp lại phần nào trong thâm ân muôn một đó. Hoặc nói theo binh pháp là “nuôi quân ba năm dụng có một giờ”. Người Phật tử không bao giờ nghĩ thế, nhưng tại sao Thầy Thích Chơn Nhân nói riêng và một thiểu số nào đó nói chung lại thực dụng tính toán với người Phật tử đã cung dưỡng một đời cho mình? Theo cô Trần Thúy Phượng bỏ phong bì 50 ngàn thì thầy bảo “có bấy nhiêu làm sao thầy nạp cạc điện thoại”, lời nói đó khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt, lại là tạt vào mặt những ân nhân của mình!

Ước mong giáo hội sớm có biện pháp chấn chỉnh không để những “con vi khuẩn tiếp tục lây lan sẽ giết chết thân Sư tử” và Báo Giác Ngộ hãy mở một diễn đàn để người con Phật chúng tôi được bày tỏ nỗi niềm khi có những sự việc tương tự như thế để giáo hội không mất đi một pháp lữ và hàng Phật tử không mất đi chổ dựa tinh thần vào Tăng bảo!

Sài Gòn ngày 27.07.2005

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/loisong_thucdung.htm

 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang