Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tám lời nguyện của bậc đại nhân
The eight aspirations of a great being
Thích Giác Hoàng dịch

 
1. By the power of the truth & goodness of the supreme refuges,
And by virtuous actions and a pure motivation,
May I, with all my heart, exert myself in removing
The myriad sufferings of being filling space.
 
Với tất cả diệu lực
Của chân lý, thiện pháp
Từ nương tựa tối thượng
Và với các thiện sự
Cùng động lực thanh tịnh
Con nỗ lực tự thân
Một lòng xin ước nguyện
Tát cạn biển khổ đau
Đang tràn ngập cuộc đời.
 
2. By the excellence of virtuous activities
Of this world and beyond,
May I, according to the needs of each,
Satisfy the hopes and aspirations of all beings
 
Nhờ vào lực vi diệu
Của các nghiệp thiện lành
Ở đời này, đời sau
Con xin làm vừa lòng
Niềm hy vọng ước mong
Của tất cả chúng sanh
Tuỳ tâm thành mãn nguyện.
 
3. May my body flesh, and blood
Everything I am made of
Contribute in the the most appropriate way
To the welfare of all sentient beings.
 
Máu thịt của thân con
Và những gì con có
Con xin được dâng tặng
Trong cách xứng hợp nhất
Vì hết thảy lợi ích
Của muôn loài chúng sanh.
 
4. May the suffering of all beings
May previous mothers
Dissolve in me,
And may they have my joys and virtues.
Xin cho con được nhận
Nỗi khổ của chúng sanh,
Của từ mẫu bao đời.
Nguyện cầu cho tất cả
Được an lạc, công đức.
 
5. However long this world lasts
May I never had,
Even for a single instant
A malevolent thought toward another.
 
Cho dù thế giới này
Tồn tại bao lâu nữa,
Xin cho con mãi mãi
Không nghĩ ác đến người
Dù chỉ một sát-na.
 
6. May I always strive with energy
For the welfare of beings
Without relaxing my efforts
In times of sadness, exhaustion, or other obstacles.
 
Xin cho con mãi mãi
Lòng nhiệt thành tinh tấn
Không phút giây giải đãi
Vì lợi lạc chúng sanh
Dẫu gặp nhiều ngăn trở
Ưu buồn và mỏi mệt.
 
7. For those who are hungry and thirsty
For the poor and needy
May I naturally lavish on them
The abundance they wish for.
Đối với người đói khát
Và với người nghèo khổ
Những người mong no đủ
Con nguyện xin rộng lượng
Rải tâm lành đến họ.
 
8. May I bear the heavy load
Of the terrible sufferings of beings
Of the hells and other realms
Any may they all be free.
 
Con xin mang gánh nặng
Nỗi thống khổ muôn loài
Nơi địa ngục u minh
Và những nơi tăm tối
Mong kẻ trong khổ cảnh
Mau chóng được giải thoát.
(Chân thành cảm ơn cô Jampa đã cung cấp bản tiếng Anh.
Thành thật cáo lỗi cùng độc giả, không rõ xuất xứ nguyên tác.)

http://www.buddhismtoday.com/viet/ddtamly/025-tamloinguyen.htm

 


Cập nhật: 1-6-2001

Trở về mục "Đạo đức-Tâm lý học Phật giáo"

Đầu trang