Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHỮNG DẤU HIỆU CHO THẤY CÁC THỰC HÀNH CHUẨN BỊ ĐÃ THẤM NHUẦN TÂM THỨC
Nyala Pema Duddul (1)
 Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

 

Nếu bạn có thể hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành,

Đó là dấu hiệu bạn đã nhập tâm tính chất quý báu của những tự do và thuận lợi.

 

Nếu bạn có thể nhìn vàng và đất với sự bình thản và coi chúng như nhau,

Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã chứng ngộ bản tánh huyễn hóa của mọi sự nhất thời.

 

Nếu bạn có thể nhìn các hiện tượng của sinh tử như những kẻ thù của bạn,

Đó là dấu hiệu của việc vượt qua đại dương đau khổ.

 

Nếu bạn có thể hết sức chú tâm tới những hành động và hậu quả của chúng, tuân giữ đức hạnh và từ bỏ ác hạnh,

Đó là dấu hiệu của việc tìm ra con đường nhanh chóng đi lên cầu thang dẫn tới giải thoát.

 

Nếu bạn có thể tịnh hóa điều tiêu cực, những ô nhiễm và tập khí của thân, khẩu và tâm bạn,

Đó là dấu hiệu của việc đóng lại cánh cửa dẫn tới sự tái sinh trong những cõi thấp của luân hồi sinh tử.

 

Nếu bạn có thể ghi khắc Tam Bảo trong lòng khiến các đối tượng quy y không bao giờ xa rời tâm bạn,

Đó là dấu hiệu cho thấy bạn được câu móc bởi lòng bi mẫn của Tam Bảo tối thượng.

 

Nếu bạn biết cách kết hợp tánh Không và lòng bi mẫn trong dòng tâm thức của bạn,

Đó là dấu hiệu của việc đưa các hiện tượng vào cốt tủy của sự giác ngộ.

 

Nếu bạn có thể thiền định về việc tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của bạn ra sao,

Đó là dấu hiệu của sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng của cỗ xe lớn (Đại thừa).

 

Nếu bạn có thể xua tan bóng tối vô minh,

Đó là dấu hiệu bình minh của tịnh quang trong không gian tinh khiết.

 

Nếu bạn có thể liên tục đưa hai tích tập vào con đường,

Đó là dấu hiệu thuần thục trái quả của các thân và trí tuệ.

 

Nếu bạn có thể thấy mọi sự xuất hiện và hiện hữu sinh khởi trong sự thuần tịnh tuyệt đối như Đạo sư,

Đó là dấu hiệu của việc đạt tới tuyệt đỉnh của yoga Đại viên mãn.

 

Nếu bạn có thể nhận ra thân kim cương của giác tánh thuần tịnh thấm nhuần mọi sự,

Đó là dấu hiệu của sự chuyển di vào không gian vô tận của thuần tịnh nguyên sơ.

 

Nếu bạn có thể nhận ra sự hợp nhất của ba thân trong giác tánh thuần tịnh,

Đó là dấu hiệu thuấn thục của trái quả, là Đức Phật Phổ Hiền.

 

Bản tóm lược này về những dấu hiệu cho thấy những thực hành chuẩn bị thông thường đã thấm nhuần tâm thức

Do kẻ hành khất già tên là Duddul

Biên soạn để đáp lại những khẩn cầu liên tục của tập hội các đệ tử của tôi,

.Nhờ công đức này cầu mong tất cả chúng sinh được thuần thục và giải thoát!

  

Nguyên tác: Signs that the Common Preliminary Practices Have Penetrated the Mind”

by Nyala Pema Duddul

http://lotsawahouse.org/id53.html

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

(1). Nyala Pema Duddul (1816-1872) là guru của Ayu Khandro, Adzom Drugpa và Rigdzin Chang Chub Dorje là những vị thuộc dòng truyền thừa của Namkhai Norbu Rinpoche (xin coi ‘Women of Wisdom’ (Những Phụ nữ Trí tuệ) của Tsultrim Allione.) Trong đời ngài Nyala Pema Duddul đã thực hiện nhiều thực hành Culen (trích xuất các chất tinh túy.) Thực hành ăn chay này có ba cấp độ: Hóa thân, Báo thân và Pháp thân. Nó bao gồm việc từ từ giảm bớt số lượng thực phẩm cho tới khi hành giả chỉ sử dụng những lượng nhỏ tinh chất của khoáng vật, tinh chất của hoa và nước. Đặc biệt là ngài đã sống bằng những năng lực vi tế và lúc cuối đời Nyala Pema Duddul để lại thân cầu vồng, thân ngài tan vào ánh sáng khi viên tịch. Lúc gần mất, Nyala Pema Duddul yêu cầu các đệ tử bọc ngài trong một chiếc lều và chỉ trở lại sau bảy ngày. Vào ngày thứ tám các đệ tử quay lại và khi mở lều ra họ chỉ tìm thấy những móng tay và chiếc y của ngài.

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/thamnhuan_tamthuc.htm

 


Vào mạng: 1-12-2006

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang