Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Xin hướng dẫn cách save bài ĐPNN vào máy vi tính
Pháp Âm

A-di-đà Phật

Kính bạch Thầy Thích Nhật Từ,

Chúng con đã vào Đạo Phật Ngày Nay, mặc dù xem chưa hết bài vở nhưng dĩ nhiên có điều bổ ích cho người học đạo. Con có hai điều xin thưa:

1. Chúng con đang thực hiện một tờ báo nhỏ chuyên phổ biến giáo lý căn bản của đạo Phật, phát hành 2 tháng một lần, đã phát hành đến năm thứ hai, số 10. Chúng con muốn lấy bài trong trang Đạo Phật Ngày Nay, có gì trở ngại không, và phải làm gì?

2. Trang Đạo Phật Ngày Nay sau khi select để copy thì không thực hiện được vì chữ Copy trong Edit không nổi lên. Có phải đây là cách protect bài, không cho ai copy hay không?

Chúng con mong nhận được sự trả lời của Thầy sớm.

A-di-đà Phật

Pháp Âm


Ban biên tập Pháp Âm kính

Chúng tôi rất vui mừng khi biết tạp chí Phật học Pháp Âm đã được 2 năm tuổi trên đường vận chuyển bánh xe chánh pháp của đức Phật để làm lợi lạc bạn đọc bốn phương. Chúng tôi có lời khen ngợi Ban biên tập đã tinh tấn làm việc Phật sự này để mang lại niềm vui và sự an lạc cho người con Phật trên đường tu học.

Về việc đăng tải lại các bài trong trang nhà Đạo Phật Ngày Nay trên tạp chí Pháp Âm, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Phổ biến giáo pháp Phật ở nhiều nơi với nhiều hình thức và phương tiện khác nhau không chỉ là cách thức bày tỏ lòng tùy hỷ với công hạnh truyền bá chánh pháp của người khác mà còn là cách thực hiện hạnh "truyền đăng" theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Tiếp nối đèn chánh pháp của đức Phật ở nhiều nơi thì thế gian sẽ bớt đi bóng tối của vô minh, sân hận, tham lam và tật đố, v.v… Đạo Phật Ngày Nay chủ trương nối rộng vòng tay truyền bá chánh pháp của đức Phật trong tinh thần vô vụ lợi, không phân biệt tông phái, hệ phái, tăng ni hay cư sĩ.

Chính vì thế, Đạo Phật Ngày Nay không hề cài đặt vào mạng bất kỳ lệnh "protect copy right" hay "cấm không cho copy" nào cả. Đúng,  lệnh "Copy" không hiển thị trong "Edit" của browser Internet Explorer và Netscape. Cách copy (nói đúng hơn là save) một file thuộc dạng HTML trực tiếp trên mạng thông qua browser Internet Explorer hay Netscape hoàn toàn khác với cách copy một file thuộc dạng document hay Word format. Để save bài vở trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay, quý vị vui lòng làm theo cách hướng dẫn trong bài viết sau đây: Cách save bài trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay.

Đạo Phật Ngày Nay  

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang