Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Cách save bài trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay


Thông thường để khỏi phải mất nhiều thời giờ đọc bài trên mạng, quý vị không cần mở từng file ra, mà chỉ cần save chúng vào ngăn chứa nào đó trong đĩa cứng (ví dụ C:/DPNN), rồi đọc chúng từ đĩa cứng khi có thời gian. Bằng cách này quý vị có thể save nhiều file trong thời gian ngắn nhất và có thể đọc đi đọc lại nhiều lần những bài hay kinh sách mà mình ưa thích. Dưới đây là phần hướng dẫn về cách save bài trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay.

 

I. CÁCH SAVE CÁC TRANG CHÍNH (INDEX CHUNG, INDEX CỦA TRANG TIẾNG ANH VÀ INDEX CỦA TRANG TIẾNG VIỆT)

1. Truy cập các trang Index bằng Internet Explorer hay Netscape

2. Ở "File," chọn lệnh "Save As."

3. Ở ô "Save in" chọn ổ đĩa (drive) và ngăn chứa (folder) file sẽ được save này (ví dụ: C:\My Documents)

4. Ở ô "File name" đặt lại tên file (miễn sao cho dễ nhớ và không lẫn lộn)

5. Ở ô "Save as Type" chọn "Web page, complete [*.htm, *.html]"

6. Ở ô "Encoding" chọn "User defined."

Đến đây, quý vị đã save xong Index file của Đạo Phật Ngày Nay vào ngăn chứa "My Documents" thuộc ổ đĩa C của máy vi tính.

 

II. CÁCH SAVE CÁC TRANG THƯỜNG

A. SAVE CÁC "BÀI MỚI VÀO MẠNG"

1. Truy cập các trang chính (ví dụ trang chính tiếng Việt) bằng Internet Explorer hay Netscape

2. Bấm nút chuột phải vào tựa bài muốn save (ví dụ bài "Giáo dục Phật giáo")

3. Chọn "Save target as" (đối với Internet Explorer) hay "Save Link as" (đối với Netscape)

4. Ở ô "Save in" chọn ổ đĩa và folder chứa file sẽ được save này (ví dụ: C:\My Documents)

5. Ở ô "File name" đặt lại tên file (miễn sao cho dễ nhớ và không lẫn lộn)

6. Ở ô "Save as Type" chọn "HTLM files"

7. Chọn "Save."

Đến đây, bài "Giáo dục Phật giáo" đã được save vào ngăn chứa "My Documents" thuộc ổ đĩa C của máy vi tính.

 

B. SAVE CÁC BÀI TRONG CÁC INDEX CHỦ ĐỀ

1. Truy cập trang chính (ví dụ trang chính tiếng Việt) bằng Internet Explorer hay Netscape.

2. Đưa chuột xuống cuối trang đó, rồi bấm chuột vào các trang Index chủ đề (ví dụ "Trích dẫn hằng tháng).

3. Khi danh sách của các bài trong trang này hiện lên, quý vị save các files mà quý vị cần, bằng cách thực hiện các bước II.A.2 đến II.A. 7, ở trên.

 

Ghi chú:

1. Cách save trình bày ở phần II.A & B chỉ tiện lợi cho các bài chỉ nằm gọn trong một file, ví dụ như "Giáo dục Phật giáo" và "Những cách hoa trí tuệ tháng 6-2000."

2. Đối với các bài hay sách gồm nhiều files, mỗi file là một chương hay một bài kinh (ví dụ như  "Phê Bình Ký Sự Hành Hương Đất Phật" hay "Nghi Thức Cầu Siêu" quý vị phải chịu khó mở file mục lục (thường là file đầu) của chúng ra bằng cách bấm vào tựa đề của chúng. Dời chuột xuống mục lục rồi save từng chương hay từng bài kinh, bằng cách bấm chuột phải vào từng chương / file rồi chọn "save target as" (Internet Explorer) hay "save link as" (Netscape) rồi chọn ổ đĩa và ngăn chứa chúng. Nói chung, cách save các files này cũng tương tự như phần II. A & B, nêu trên.

Kính chúc quý vị thực hiện dễ dàng

Đạo Phật Ngày Nay  

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang