Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Xin hướng dẫn về cách đọc bài tiếng Việt trên ĐPNN
và điều chỉnh lệnh Refresh
Nguyên Tuấn

Bạch Thầy,

Con có vào xem trang nhà Đạo Phật Ngày Nay. Máy computer hiện con đang dùng chạy browser Internet Explorer 5.0 - Windows 98. Sau khi thử vài lần có mấy điểm về kỷ thuật mà con test như sau:

1. Fonts: - Các Fonts tiếng Việt thì rất khó lấy đúng được cho dù encode sang mẫu chữ khác để đọc. Hy vọng có thêm hướng dẫn để đọc fonts tiếng việt.

2. Refresh key: - Khi vào bất kỳ trang nào bên trong rồi bấm "refresh" thì broser sẽ tự động link tới trang chính.

Nam-mô A-di-đà Phật

Nguyên Tuấn


Cư sĩ Nguyên Tuấn kính

Cảm ơn cư sĩ đã quan tâm và cho biết sự khó khăn trong việc encode phông chữ VNI trong trang nhà Đạo Phật Ngày Nay. Cư sĩ vui lòng bấm vào bài viết sau đây để đọc phần hướng dẫn: Hướng dẫn đọc tiếng Việt trong trang nhà Đạo Phật Ngày Nay.

Về Refresh key: chúng tôi có thử lại nhiều lần bằng Internet Explorer 5.0 trong local computer và trên mạng Internet thì chức năng này hoạt động bình thường. Nghĩa là khi vào trang cụ thể nào đó, nếu bấm nút refresh thì lập tức màn hình sẽ hiển thị lại ngay trang đó, chứ không phải trang chính. Có thể browser của cư sĩ có vấn đề chăng? Xin vui lòng kiểm tra lại.

Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang