Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Phần trình bày của trang nhà không hiển thị rõ ràng ...


Kính thưa thầy

Được một người bạn đạo giới thiệu, con có vào xem trang nhà Đạo Phật Ngày Nay do thầy phụ trách. Con xin trình bày những điều con thấy, hy vọng có thể giúp thầy sửa chữa tốt hơn.

1. Huy hiệu song ngữ của Đạo Phật Ngày Nay ngay trang đầu (index) chỉ xuất hiện có 9 / 10. Người xem mạng phải dùng chuột kéo sang phải thì mới xem hết được.

2. Cũng ở trang chính, bốn hình nằm trên thanh status chỉ nhìn thấy được 3 hình đó là (trang Chính, trang tiếng Anh, trang tiếng Việt). Hình thứ 4 chỉ xuất hiện có 1 phần, còn phần còn lại bị che khuất. Cả 4 hình này chỉ hiển thị phân nửa trên, trong khi phân nửa dưới cũng bị che khuất.

3. Phần mục lục của trang tiếng Việt gồm có năm hàng, nhưng vì co chữ quá lớn nên mỗi hàng lại trở thành 2 hàng. Như vậy, 5 hàng trở thành 10 hàng, vừa choáng chỗ vừa mất cân đối phần trình bày của trang này. Các dòng Mục lục trong trang tiếng Anh cũng bị tình trạng tương tự.

4. Các file có chứa image (chẳng hạn như bài "Giả từ huyễn mộng" của Giác An và bài "Down load Verdana font") trở nên mất cân đối, người đọc phải dời chuột sang phải để đọc chúng.

Đó là những gì con thấy khi vào xem trang nhà của Thầy. Xin thầy nghiên cứu và điều chỉnh lại để phục vụ người đọc tốt hơn.

Kính thư,
Thanh Tâm

Thanh Tâm thân mến,

Qua nội dung thơ của Thanh Tâm, chúng tôi đoán ra rằng vấn đề là do phần điều chỉnh màn hình (screen area) của máy Thanh Tâm khác với màn ảnh trình bày của trang nhà Đạo Phật Ngày Nay. Màn ảnh của Đạo Phật Ngày Nay là 800 x 600 pixels. Nếu màn ảnh trong máy của Thanh Tâm là 600 x 480 thì nguyên nhân chính là do 2 màn ảnh khác nhau.

Để xem rõ ràng trang nhà, xin Thanh Tâm vui lòng bấm vào bài sau đây để đọc phần hướng dẫn: Cách điều chỉnh màn ảnh cho thích hợp với trình bày của Đạo Phật Ngày Nay.

Chúc Thanh Tâm thực hiện dễ dàng.

Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang