Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Cách điều chỉnh màn ảnh cho thích hợp
với trình bày của Đạo Phật Ngày Nay

Để xem rõ ràng trang nhà Đạo Phật Ngày Nay, xin quý vị độc giả vui lòng điều chỉnh lại màn ảnh của máy cho tương ứng với màn ảnh của Đạo Phật Ngày Nay. Cách điều chỉnh như sau:

1. Bấm nút chuột phải vào Desktop

2. Chọn nút Properties

3. Chọn nút Settings

4. Ở Screen area, dùng chuột điều chỉnh thanh này sang số "800 by 600 pixels" thì dừng lại.

5. Bấm nút apply

6. Chọn lệnh "OK" rồi "YES" rồi sau cùng chọn "OK"

(Cần lưu ý khi chọn lệnh OK, nếu hộp thoại hiện lên có câu "Apply the new settings without restarting" thì nên chọn phần này).

Đến đây, màn ảnh của windows của máy của quý vị đã trở thành 800 x 600. Phần trình bày của Đạo Phật Ngày Nay sẽ được hiển thị rõ ràng trong màn ảnh này. Chúc quý vị thực hiện dễ dàng.

Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang