Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Phông chữ Verdana không hiển thị chính xác . . .
Phan Thị Hải Hạnh

Thầy kính,

1. Con vào thăm trang nhà của Thầy, thấy . . . các phần sau đây không hiển thị chính xác phông chữ Verdana:

  1. Câu phụ đề bằng tiếng Việt ở dưới trang chính
  2. Chữ "Đạo Phật ngày nay" ở đầu mỗi trang và chữ "Cập nhật" ở cuối mỗi trang
  3. "Trang Phật giáo bạn" và trang "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

2. Theo con, những câu chữ Việt hay đoạn chữ Việt khi Thầy design lên Web, Thầy nên đổi thành chữ VNI, nếu không người đọc sẽ không đọc được chữ Việt.

3. Ngoài ra, nếu đọc trang đầu của phần tiếng Việt bằng Netscape thì 3-4 bài đầu tiên nằm của phần "Bài mới" cũng như 2 hình "Đạo Phật Ngày Nay, thành lập năm 2000" và "Đọc với phông chữ Verdana" sẽ bị hình đức Phật Bổn Sư che khuất, trong khi xem bằng Internet Explorer thì bình thường.

Đó là những gì con đã xem, thấy, và xin có ý kiến với Thầy. Hy vọng giúp Thầy được phần nào để cho trang nhà của Thầy được tốt đẹp hơn . . .

Kính thư
Hải Hạnh
Tháng 5-2000

 

Cô Hải Hạnh kính,

Chân thành cảm ơn cô Hải Hạnh đã cho biết vài trục trặc trong trang nhà Đạo Phật Ngày Nay.

1. Về phông chữ Verdana không hiển thị chính xác trong vài trang tiếng Việt: Có thể do phông chữ Verdana chưa được cài thành default font trong phần mềm browser Netscape và Internet Explorer, trong máy của Cô. Để cài lệnh default font vào trong 2 phần mềm trên, xin Cô vui lòng xem bài viết sau đây: Để đọc tiếng Việt trong trang nhà Đạo Phật Ngày Nay.

2. Thưa cô Hải Hạnh, toàn bộ các văn bản trong trang tiếng Việt của Đạo Phật Ngày Nay đều được trình bày bằng phông chữ Verdana. Nguyên nhân phông chữ Verdana không hiển thị chính xác  có thể giống như điều vừa nói ở trên. Riêng đối với tựa đề của trang nhà ("Đạo Phật Ngày Nay, thành lập năm 2000") và câu "Đọc với phông chữ VNI," chúng tôi trình bày bằng dạng hình, để giúp quý bạn đọc chưa có cài phông chữ VNI trong máy cũng có thể dễ dàng đọc được tên trang nhà và nhất là có thể theo hướng dẫn bằng hình này, để cài đặt phông chữ VNI, đọc được các bài tiếng Việt trên trang nhà..

3. Về việc khi xem trang đầu của phần tiếng Việt bằng Netscape, hình đức Phật Bổn Sư che lấp 2 hình bên dưới và 5 bài đầu, chúng tôi vừa điều chỉnh lại. Kính mời Cô vào xem.

Kính chúc Cô an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

Kính
Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 1-5-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang