Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH ỦNG HỘ QUÀ CHO 2000 TÙ NHÂN
TẠI TRẠI GIAM K20, BẾN TRE, LẦN 2, ngày 23-4-07

      QÙA DỰ KIẾN

1) 30 TV 21 inches, hiệu Darling:                            45 triệu đồng
2) Dù che để sinh hoạt dài 14m, bán kính 24m:        17 triệu đồng
3) Xây dựng cầu Hoà Bình
ở khu dân cư, phụ cận trại giam Châu Bình              75 triệu
4) Quà và bánh trưng                                              20 triệu
5) Chuổi niệm Phật và kinh sách                              15 triệu
Tổng cộng:                                                             172 triệu đồng VN

AUSTRALIA

Tên

Số tiền ủng hộ

Hải Hạnh - Giác Định $ 500 AUD
GĐ Khanh - Tuyến       $ 300 AUD
GĐ Hương Phong $ 100 AUD
Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc $ 400 AUD
Thiện Đào  $ 100 AUD
Tâm Nghiêm  $ 100 AUD
Diệu Mai – Lâm Tùng Nguyễn  $   40 AUD
Mimi - Thịnh  $   60 AUD
Lý Thị Hai $ 100 AUD
Hà Ngọc Huy $ 100 AUD
Trí Tâm  $ 100 AUD
Đồng Xuân $ 100 AUD
Thiện Xuân $ 100 AUD
Ngọc Phước Trần Thị Ni  100 AUD
Diệu Thông $   10 AUD
Thiện Tịnh  $   10 AUD
Thanh   30 AUD
Đồng Nguyện 100 AUD
Hòa $   20 AUD
Nguyễn Thị Ngọc $   50 AUD
Thiện Hỷ   50 AUD
Diệu Tâm 100 AUD
Duy - Hồng   $   55 AUD
Đỗ Diệu Trí  $   30 AUD
Nguyên Hương   $   50 AUD
Mỹ Kim $   50 AUD
Chân Phúc Hiền - Phan Văn Thanh   50 AUD
Minh Hiếu - Tấn Sang - Ngọc Giàu 200 AUD
Thanh Nghi - Thanh Phong   50 AUD
GĐ Đỗ Ngọc Thố 1000 AUD
Hồng   10 AUD
Thiện Hòa   100 AUD
Thiện Thanh 200 AUD
Quách Trương Nam Thế   40 AUD
Trần Đức Minh $ 100 AUD
Thiện Hữu 100 AUD
GĐ Hồng Mai 200 AUD
GĐ Lâm Thị Tuyết Mai  $ 100 AUD
Quảng Như $ 100 AUD
Diệu Tiên 100 AUD
GĐ Hoa - Cường   $ 200 AUD
Chân Phúc Thường            $ 50 AUD

 

      CANADA (CAN)

Tên

Số tiền ủng hộ

Cam Ha Tran $ 20 CND
Gia đình Diệu Lạc (Thai Tran, Lien Nguyen, Be Michelle & James Tran) $ 25 CND
Huu Duy $ 200 CND

      USA (USD)

Tên

Số tiền ủng hộ

Tony Vương    $2000
Các thân hữu gởi qua địa chỉ Nguyễn Nguyệt, Houston $720
Nguyễn Kim Dung $ 150
Chú Sang chùa Bồ-đề $ 200
Quỳnh Anh - Trâm Anh $ 20
Công Tôn Nữ Diệu Minh $ 100
Quỳnh Mai $ 50
Lê Hiếu Liêm $ 200 (tủ sách Phật học)
Kieu Mao $ 100
Vũ Thái Hiệp   (Nauy) $ 50
Vũ Thị Hồng - Pd: Quảng Đức (Nauy) $ 50
Tô Ngọc An $ 50
Chúc Thiện     $100

     VIỆT NAM

Tên

Số tiền ủng hộ

HT. Như Niệm 20 triệu (cầu)
Đại đức Thích Thiện Minh 10 triệu (dù che)
Ni trưởng Tịnh Nguyện, chùa Phước Hải 5 triệu
NS. Từ Nhẫn 20 triệu
NS. Huệ Từ 2000 phần quà bánh
NS. Như Như 3 triệu
NS. Như Hương 3 triệu
NS. Như Tường 3 triệu
NS. Như Thiện 3 triệu
SC. Diệu Thiện 2 triệu
Hằng - Bình 3 triệu
Diệu Thuỷ 200 ngàn
Nguyễn Thị Hồng Vân 600 ngàn
Gia đình Nguyễn Ngọc Minh 3 triệu
Đặng Xuân Lan 500 ngàn
Nguyễn Thị Hoa,  PD: Diệu Hương 1 triệu 500 ngàn
Gia đình Quảng Duyên 250 ngàn
Thiện Hạnh và thân quyến 1 triệu 60 ngàn
Giác Hạnh Thanh 300 ngàn
Diệu Thiện 2 triệu
Phúc Cường 100 ngàn
Nguyễn Thị Hảo (Diệu Hạnh) 3 triệu
Nguyễn Thị Hoa 1 triệu rưỡi
Vũ Văn Toàn 120 ngàn
Thuỳ Trinh 300 ngàn
Thuỳ Trang 600.000
Gđ Ngọc Trang 1 triệu 2 trăm ngàn
Đỗ thị Thu Dung 600.000
Nguyễn Thị Như Thoại 300.000
   

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/unghotunhan_BenTre_lan2.htm

 


Vào mạng: 2-5-2007

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang