Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Phương danh của những dịch giả dịch ra tiếng Anh

MẶC ĐỊNH

Bài đang dịch: Tên người dịch màu đen

Bài đã dịch xong: Tên người dịch màu đỏ

 

Bài pháp thoại

Tên dịch giả

Tự do nội tại

Lệ Trinh

Phước duyên của giống thiện (Kinh Địa Tạng phẩm 10)

Nguyệt Vạn Hòa

Thấy nghe được lợi ích (Kinh Địa Tạng phẩm 12)

Hoàng Ngọc Hào

Bảy cách tu (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc – Kinh Trung Bộ)

Sư Cô Thích Nữ Tuệ Định

Kết hôn với Phật pháp

Lưu Ngọc Anh

Bản chất của Nghiệp (Kinh Địa Tạng phẩm 5)

Lệ Trinh

Bản chất của ước vọng (Kinh Ước Nguyện 6)

Lê Nguyên Long

Chất liệu An Lạc (Hành Trình An Vui)

Thiện Trúc

Không có kẻ thù (chương 1)

Hoàng Ngọc Hào, Sư Cô Tịnh Quang

Không có kẻ thù (chương 2)

Hoàng Ngọc Hào, Sư Cô Tịnh Quang

Không có kẻ thù (chương 3)

Hoàng Ngọc Hào, Chánh Phụng

Không có kẻ thù (chương 4)

Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn  Hoàng Long

Chuyển hóa sân hận (Chương I)

Thanh Trúc

Quay đầu là bờ

Lê Nguyên Long

Đổi thói quen, đổi cuộc đời

Lê Nguyên Long

Chuyển Hóa Cảm Xúc

Helen Hiền Nguyễn

Làm Lại Cuộc Đời

Viên Bảo An

Phật Giáo Nhập Thế

Viên Bảo An

Chuyển Hóa Thói Quen

Nguyệt Vạn Hòa

Kể Chuyện Trong Hoằng Pháp

Cô Thích Nữ An Phụng

Bỏ Kiếp Giang Hồ

Nguyệt Vạn Hòa

Làm Mới Cuộc Đời (ngày 29/1/2008)

Lưu Ngọc Anh

Chuyển Hóa Sân Hận (Chương II)

Nguyệt Vạn Hòa

Chuyển hóa sân hận (Chương III)

Nguyễn  Hoàng Long

Kinh Trung Bộ Thuật Giáo Dục Trẻ Em

Thuần Catherine Tran

Kinh Phước Đức 4 - Hạt giống phước lành

Thanh Trúc

Kinh Phước Đức 3 - Hành xử và quan hệ

Thích Thanh Lương

Hoằng Pháp Trong Trại Giam

Lê Kim Trân

Kinh Phước Đức 6 - Hạnh phúc trong thản nhiên

Chánh Phụng

Kinh Phước Đức 2 - Lập nghiệp và hiếu thảo

Mỹ Phúc

Kinh Phước Đức 7 - Sống trong hạnh phúc
Thanh Trúc
Kinh Phước Đức 5 - Tỉnh Thức và Thản Nhiên
Trần Phương Minh
Kinh Phước Đức 1 - Môi Trường và Giao Tiếp
Nguyễn  Hoàng Long
Pháp Đàm Ngoại Cảm Tâm Linh
Hoàng Ngọc Hào

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/dachsachdichtiengAnh.htm

 


Vào mạng: 09-09-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang