Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HỌC VIỆN TUYỂN SINH
Tăng-Ni thí sinh trước sân trường thi 

Sáng hôm nay ngày 11/09/2005, Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ tuyển sinh quy mô với số lượng Tăng Ni sinh trong cả nước về tham dự trên 800 vị.

Tăng-Ni thí sinh trong buổi lễ khai mạc

 Khác hẳn thường ngày, khung cảnh của Trường Ngô Tất Tố, số 15bis trên đường Đặng Văn Ngữ đã sôi động hẳn lên từ 6h30 sáng bởi những chiếc y vàng,  các tà áo nâu và lam tung bay khắp sân trường. 7h30 H.T Thích Trí Quảng, phó Chủ tịch hội đồng thi đã thay mặt H.T thích Minh Châu Hiệu Trưởng Học Viện đọc diễn văn khai mạc cho buổi khảo thí.

Các Môn thi:

1/ Giáo lý căn bản (Trình độ Trung cấp, hoặc tương đương)

2/ Văn học (Việt luận văn trong 2 đề giáo lý hoặc trình độ lớp 12 phổ thông)

3/ Ngoại ngữ. (Chọn 1 trong 3 ngoại ngữ)

a)     Anh ngữ

b)    Hán Văn

c)     Pali

Không khí căng thẳng hẳn lên khi 3 hồi trống vang lên và hiệu lệnh trên loa phóng thanh của Thượng Toạ Tổng Thư ký học viện Thích Đạt Đạo: “Tất cả Giám thị, Giám sát hãy vì sự nghiệp giáo dục của Phật giáo mà thực hiện đúng nhiệm vụ của mình..” Vì thế, 37 kiểm soát liên tục đi ngang bên ngoài các phòng thi nhắc nhở giám thị làm tốt phận sự nên tính nghiêm túc rất cao. Có thể nói đây là bước ngoặc lớn về sự nâng cấp trong hệ thống giáo dục Phật giáo thông qua khoá VI này để làm tiền đề cho danh xưng cấp đại học của Phật giáo trong tương lai khi hội đủ điều kiện!

Sài Gòn, 11.09.2005

Lệ Thọ

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/tuyensinh_khoaVI.htm

 


Vào mạng: 11-09-2005

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang