Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TỔ ĐÌNH ẤN QUANG
Số 243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, Quận 10, Tp. HCM
 • ĐT: 0908 005 026


 • THƯ NGỎ

  TRÙNG TÙ  NGÔI NHÀ TỔ CHÙA ẤN QUANG

   

         Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni;

         Kính thưa quý Phật tử xa gần,

  Như quý vị đã biết, ngôi Tổ Đình Ấn Quang đã được xây dựng trên 50 năm do công hạnh của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa – một vị Hòa Thượng suốt cả cuộc đời cống hiến chánh pháp với một hạnh: kiến tạo Chùa chiền, tiếp chúng độ Tăng, hoằng dương Chánh pháp. Với tâm nguyện thiết tha đó, nên từ một ngôi Chùa lá “ Ứng Quang” đơn sơ Hòa Thượng đã từng bước xây dựng và biến nó thành “ Phật Học Đường Việt Nam”. Nơi đây đào tạo nhiều vị danh tăng đã đóng góp rất nhiều công sức và trí tuệ của mình trong công việc Hoằng truyền Đạo pháp trong cũng như ngoài nước. cũng có thể gọi Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang lúc bấy giờ là cái nôi đào tạo Tăng tài cho Phật giáo.

     

        Kính thưa quý vị.

       Được duyên lành kế thừa một ngôi Tổ Đình mang đậm dấu ấn về việc “ kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm” nên Ban Quản Trị Tổ Đình luôn trăn trở và thầm nguyện rằng: nếu khi nào đủ nhân duyên, chúng tôi sẽ đại trùng tu ngôi Tổ Đình Ấn Quang để xứng tầm với vị trí của nó.

      Hiện nay mặc dù nhân duyên đại trùng tu chưa đến, nhưng để từng bước thực hiện Ban Quản Trị chúng tôi quyết định trùng tu ngôi nhà tổ để tôn trí nơi thờ Tổ sư, chư Thánh tử Đạo và chư vị tiền bối hữu công được trang nghiêm hơn đồng thời xây dựng một dãy nhà Tăng để có đủ phòng ốc cho chư Tăng cư trú và tu học.

       Chúng tôi nghĩ rằng với Phật sự lớn lao này, nếu một mình Ban Quảng Trị chúng tôi thì khó mà hoàn thành được. Nhớ lại lời chư Tổ đã dạy: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn hưng thịnh do Đàn Việt phát tâm”. Với tinh thần đó, nay Ban Quản Trị chúng tôi xin gởi THƯ NGỎ này đến chư Tôn Đức Tăng, Ni, quý vị mạnh thường quân cũng như quý Phật tử trong và ngoài nước xin quý vị hoan hỷ tiếp sức cùng chúng tôi để Phật sự này sớm được thành tựu.

       Một lần nữa rất mong quý vị phát Bồ Đề tâm trợ duyên để chúng tôi thực thi một trong những hạnh nguyện mà lúc sinh tiền cố Hòa Thượng khai sơn Tổ Đình Ấn Quang đã từng dạy bảo.

      Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Quý vị thân tâm thường lạc, Bồ đề tâm kiên cố.

      Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

   

  Quận 10, ngày 05 tháng 01 năm 2006

  TM. BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH ẤN QUANG

  Viện chủ                                                                                Trụ Trì

    

  Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG                          Hòa Thượng THÍCH NHẬT QUANG

  http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thungo_chuaAnQuang.htm

   


  Vào mạng: 18-2-2006

  Trở về mục Thông Báo

  Đầu trang