Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Khoá Tu Cho Tăng - Ni tại Chùa Hoằng Pháp
do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 02/02/2005

DỰ THẢO THỜI KHOÁ CHO KHOÁ TU TĂNG NI TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

----------? & @ ----------

Ngày 27/01 17:00 Nhận phòng (tăng ni tham dự được khuyến khích tới từ ngày trước hoặc buổi sáng để được hướng dẫn về địa hình và thanh quy chùa Hoằng Pháp)

18:00 Ăn tối trong im lặng (thêm 100 cư sĩ ngoại quốc)

19:30 Lễ khai mạc – phàp thoại hướng dẫn tổng quát. (cư sĩ có thể tham dự)

Đề tài: TỊNH ĐỘ CẦM CHẮC TRONG TAY

21:00 Thiền ngồi

22:00 Im lặng hùng tráng & chỉ tịnh

Ngày 28/01 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn có sinh hoạt riêng)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH, HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY, BỐN LỜI QUÁN NGUYỆN)

6:30 Ăn sáng (ngoài phòng ăn)

7:45 Pháp thoại - Đề tài: CHỈ VÀ QUÁN – TÁI LẬP TRUYỀN THÔNG VỚI MỌI NGƯỜI TRONG CHÚNG. XÂY DỰNG TĂNG THÂN. BIẾN CHÙA MÌNH THÀNH GIA ĐÌNH TÂM LINH.

10:00 Thiền hành

11:00 Ăn trưa (chung trong thiền đường với Sư Ông)

Nghỉ ngơi

13:30 Thức dậy

14:00 Sinh hoạt chiều (thiền buông thư & thiền lạy)

16:00 Chấp tác

17:00 Ăn chiều (ngoài phòng ăn)

19:00 Sinh hoạt tối (Pháp đàm)

21:00 Im lặng hùng tráng

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 29/01 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng tại khách sạn và đi tour cá nhân hoặc nghỉ ngơi, tự đi thăm phố. Chiều về Pháp Vân ăn cơm)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (NĂM PHÉP DIỆT TRỪ PHIỀN GIẬN, KHƠI SUỐI YÊU THƯƠNG)

6:30 Ăn sáng

7:45 Trả lời câu hỏi của tăng ni

10:00 Thiền hành

11:00 Ăn trưa - nghỉ ngơi

13:30 Thức dậy

14:00 Sinh hoạt chiều (tuỳ Sư Ông quyết định)

16:00 Chấp tác

17:00 Ăn chiều

19:00 Ngồi thiền

21:00 Im lặng hùng tráng

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 30/01 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn thức dậy lúc 3 giờ 45, lên xe lúc 4:00 và tới chùa Hoằng Pháp lúc 4 giờ 45 phút)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (KINH SOI GƯƠNG, TƯỚI TẨM HẠT GIỐNG TỐT)

6:30 Ăn sáng (thêm 100 cư sĩ ngoại quốc)

8:00 chuẩn bị

9:00 CỔ PHẬT KHẤT THỰC (mời Phật tử cư sĩ tham dự đông đảo)

Ăn trưa (tăng ni theo thứ thự đi khất thực và ngồi theo hạ lạp)

14:00 Pháp thoại (trả lời các câu hỏi của Phật tử có liên quan đến những khó khăn trong

đời sống hàng ngày) TẬP KHÍ CỦA NHIỀU THẾ HỆ VÀ CHẤM DỨT LUÂN HỒI

16:00 Chấp tác

17:00 Ăn chiều

19:00 Ngồi thiền / thiền trà

21:00 Im lặng hùng tráng

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 31/01 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng tại khách sạn

và đi tour cá nhân hoặc nghỉ ngơi, tự đi thăm phố. Chiều về Pháp Vân ăn cơm)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (AN BAN THỦ Ý)

6:30 Ăn sáng

7:45 Pháp thoại (trả lời những câu hỏi rất thật của tăng ni)

10:00 Thiền hành

11:00 Ăn trưa - nghỉ ngơi

13:30 Thức dậy

14:00 Sinh hoạt chiều (tuỳ Sư Ông quyết định)

16:00 Chấp tác

17:00 Ăn chiều

19:00 Ngồi thiền

21:00 Im lặng hùng tráng

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 01/02 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng tại khách sạn

và đi tour cá nhân hoặc nghỉ ngơi, tự đi thăm phố. Chiều về Pháp Vân ăn cơm)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (BỐN LỜI QUÁN NGUYỆN, HƯỚNG VỀ TAM BẢO, KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM)

6:30 Ăn sáng

7:45 Pháp thoại

10:00 Thiền hành

11:00 Ăn trưa - nghỉ ngơi

13:30 Thức dậy

14:00 Sinh hoạt chiều (tuỳ Sư Ông quyết định)

16:00 Chấp tác

17:00 Ăn chiều

19:00 Ngồi thiền / pháp đàm

21:00 Im lặng hùng tráng

22:00 Chỉ tịnh

Ngày 02/02 4:30 Thức dậy (thiền sinh cư sĩ ở khách sạn thức dậy lúc 3 giờ 45, lên xe lúc 4:00 và tới chùa Hoằng Pháp lúc 4 giờ 45 phút)

5:00 Ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh (GIÁO HOÁ NGƯỜI BỆNH)

6:30 Ăn sáng (thêm 100 cư sĩ ngoại quốc)

7:45 pháp thoại (cư sĩ có thể tham dự)

Đề tài: NGƯỜI THÂN TÔI CHẾT, BÂY GIỜ NGƯỜI Ở ĐÂU?

10:00 Thiền hành (cư sĩ có thể tham dự)

11:00 Ăn trưa (tăng ni theo thứ thự đi khất thực và ngồi theo hạ lạp)

14:00 Sinh hoạt chiều (tuỳ Sư Ông quyết định)

16:00 Rời chùa Hoằng Pháp, về lại chùa Pháp Vân

18:00 Ăn chiều tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi

22:00 Chỉ tịnh

0chuanbicungnghinh.JPG (3667 bytes)

Chư tăng-ni tại chùa Hoàng Pháp đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn.

 

0chuanbicungnghinh1.JPG (3956 bytes)

Chư tăng-ni tại chùa Hoàng Pháp đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn.

 

 

0chuanbicungnghinh2.JPG (3945 bytes)

Chư tăng-ni tại chùa Hoằng Pháp đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn.

 

0ts-nhathanh.JPG (4025 bytes)

Đại đức Thích Chân Tính đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai

0ts-nhathanh1.JPG (6487 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai đang từ từ tiến vào chùa Hoằng Pháp trước sự cung nghinh long trọng của hơn một ngàn Tăng-Ni và Phật tử.

.

0cungnghinh.JPG (3887 bytes)

Chư tăng-ni tại chùa Hoàng Pháp đang cung kính đón chào thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn.

0hanhgia2.JPG (9012 bytes)

Hơn một ngàn Tăng-Ni và Phật tử nao nức đón chào phái đoàn tăng thân Làng Mai

0ts-nhathanh2.JPG (7622 bytes)

Chư tăng-ni tại chùa Hoàng Pháp đang cung kính đón chào thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn.

0hanhgia.JPG (7825 bytes)

Hơn một ngàn Tăng-Ni và Phật tử nao nức đón chào phái đoàn tăng thân Làng Mai

0khaimac.JPG (3612 bytes)

Thính chúng đang chăm chú lắng nghe những pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

0tinhtam.JPG (8652 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh đang dạy Tăng - Ni tập phép quán niệm hơi thở.

Ảnh: Thích Giác Châu

0khaimac1.JPG (4446 bytes)

Thính chúng đang chăm chú lắng nghe những pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

CỔ PHẬT KHẤT THỰC

 

cophatkhatthuc01.jpg (4738 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh đang dẫn đầu đoàn tăng thân đi khất thực

 

cophatkhatthuc05.jpg (4094 bytes)

Phái đoàn tăng thân đang trên đường khất thực

 

cophatkhatthuc02.jpg (4454 bytes)

Phật tử cung kính chào đoàn tăng thân đi khất thực

 

cophatkhatthuc03.jpg (4309 bytes)

Đoàn tăng thân đang đi khất thực

 

cophatkhatthuc04.jpg (4236 bytes)

Dân chúng và Phật tử đang cung kính chiêm ngưỡng nét đẹp uy nghiêm của tăng đoàn

 

cophatkhatthu07.jpg (4228 bytes)

Dân chúng và Phật tử đang cung kính cúng dường cho phái đoàn tăng thân đi khất thưc

 

cophatkhatthuc06.jpg (4577 bytes)

Dân chúng và Phật tử đang cung kính cúng dường cho phái đoàn tăng thân đi khất thưc

 

cophatkhatthu08.jpg (4105 bytes)

Tăng thân đang chia sẻ bớt những phần ăn mình khất thực được cho những người dân

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thiensunhathanhvevn7.htm

 


Vào mạng: 28-1-2005

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang