Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hân Hoan Ngày Về

0donthiensuNhatHanh1.JPG (10652 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh đến phi trường Tân Sơn Nhất sáng 23-1-05

 

0donthiensuNhatHanh09.JPG (4593 bytes)

HT. Thích Trí Quảng đang kính chào thiền sư Nhất Hạnh
Ảnh: Võ Văn Tường

0donthiensuNhatHanh15.JPG (7840 bytes)

Ban tổ chức đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh ra xe
Ảnh: Võ Văn Tường

0nusinhcungdon1.JPG (3446 bytes)

Đoàn nữ sinh đang cung kính đón chờ thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai.

Ảnh: Võ Văn Tường

0donthiensuNhatHanh07.JPG (6642 bytes)

Ban tổ chức đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh ra xe

Ảnh: Võ Văn Tường

cungnghinhthiensu01.JPG (3617 bytes)

Đoàn Phật tử đang cung nghinh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai.

Ảnh: Võ Văn Tường

0phattucungdon1.JPG (2593 bytes)

Phật tử chào mừng ni sinh Làng Mai

Ảnh: Thích Phước Huệ

0phattucungdon3.JPG (3885 bytes)

Đoàn Phật tử đang cung nghinh thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai

Ảnh: Võ Văn Tường

0nusinhcungdon2.JPG (4407 bytes)

Đoàn nữ sinh đang cung kính đón chờ thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai.

Ảnh: Thích Phước Huệ

0donthiensuNhatHanh08.JPG (7226 bytes)

Tăng Ni và Phật tử nô nức tiếp rước thiền sư Nhất Hạnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Võ Văn Tường

0phattucungdon.JPG (4221 bytes)

Tăng Ni và Phật tử nô nức tiếp rước thiền sư Nhất Hạnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Võ Văn Tường

4donthiensuNhatHanh4.JPG (8887 bytes)

Cảnh Phật tử đón thiền sư và tăng thân Làng Mai trước cổng chùa Pháp Vân

Ảnh: Thích Phước Huệ

5donthiensuNhatHanh5.JPG (8310 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh đăng lâm pháp toà tại chùa Pháp Vân

Ảnh: Thích Phước Huệ

0donthiensuNhatHanh7.JPG (6337 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai đang thiền ngồi tại chùa Pháp Vân

Ảnh: Võ Văn Tường

2donthiensuNhatHanh9.JPG (8858 bytes)

Ban tổ chức lễ tiếp đón đang thỉnh thiền sư Nhất Hạnh ban bố pháp âm

Ảnh: Thích Phước Huệ

0donthiensuNhatHanh10.JPG (7884 bytes)

Quang cảnh thiền sư Nhất Hạnh đang thăm hỏi tăng ni Phật tử tại chùa Pháp Vân

Ảnh: Thích Phước Huệ

0donthiensuNhatHanh8.JPG (9315 bytes)

Quang cảnh thiền sư Nhất Hạnh đang thăm hỏi tăng ni Phật tử tại chùa Pháp Vân

Ảnh: Thích Phước Huệ

11donthiensuNhatHanh11.JPG (7313 bytes)

Hoà thượng Minh Cảnh và đại diện tăng thân Làng Mai đang ký sổ lưu niệm khai mạc triển lãm "Vườn Cải Hoa Vàng."

Ảnh: Võ Văn Tường

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thiensunhathanhvevn3.htm

 


Vào mạng: 24-9-2004

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang