Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

TRUNG TÂM  PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM

10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas, 77478 Tel. (281) 575-0910  /  www.vnbc.org

 

THÔNG BÁO

 

Trung Tâm Phật  Giáo - Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện Năm Thứ Sáu sẽ được tổ chức vào các ngày 30/3 và 31/3/2007 vơiù chương trình tổng quát như sau:

- Thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2007 :

* 06 giờ chiều:  -    Lễ Hoa Đăng cầu nguyện.

                          -    Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

- Thứ Bảy ngày 31 tháng 3 năm 2007 :

* 07 giờ sáng :  -    Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay

* Từ 03 giờ  trưa cho đến 5 giờ 30 chiều:

-   Các sinh hoạt dân gian: Thi Quốc Phục Thiếu Nhi tuyển Phò Mã và Công Chúa,Thả Thơ, Thư Pháp, Ẩm Thực, Biểu Diển Múa Lân, Văn Nghệ, Các Trò Chơi Giải Trí.

* 06 giờ 30 chiều: CỬ HÀNH LỄ HỘI QUAN ÂM CHÍNH THỨC.

   Gồm 2 phần: -   Nghi Lễ Cầu Nguyện   -    Hội Lễ Dân Gian

       -   Và một Chương Trình Văn Nghệ đặc biệt chủ đề :

          “ Biển Khổ Mẹ Đi Cứu Độ Đời ”

Với sự góp mặt của các ca sĩ như : Hà Thanh, Ng?c H?, Gia Huy, Kim Loan, Hoàng Tường, Phượng Hoàng, Đăng Khoa, Ban Hợp Ca Hương Lam, Ban Hợp Ca Đạo Tâm Dallas, Các Đoàn vũ Gia Đình Phật Tử  Huyền Quang Houston, Viên Giác Oklahoma, Các Ban nhạc: The Fever, One Man Band của nhạc sĩ Nguyễn Quang và One Man Band của Nhạc Sĩ Nguyễn Kim Bằng. Điều khiển Chương trình Văn Nghệ: Nguyên Hảo, Bửu Hiển và Thuỳ Linh. 

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trên mười phương và qúy đồng hương Phật tử  xa gần cùng về tham dự  Lễ Hội, để chúng ta cùng sống trong Trái Tim Từ Bi Của Phật, cùng nhau đem hương lành của Mẹ Hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời.

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam

Nay Thông Báo và Trân Trọng kính mời

 

Lưu Ý: quý vị muốn cho con em của mình tham dự thi Quốc Phục Thiếu Nhi tuyển Phò Mã và Công Chúa ; xin liên lạc cô Từ Liên (281) 727-9161

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/lehoi_QuanAm.htm

 


Vào mạng: 6-3-2007

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang