English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction18.JPG (19958 bytes)

Cambodian Buddhist monks at their pagoda in Phnom Penh on Monday show a copy of a newspaper which carries a declaration by Cambodian Prime Minister Hun Sen saying "Islam and Buddhism are compatible". The Cambodian government appealed to Afghanistan's ruling Taliban to halt the destruction of pre-Islamic Buddhist statues in the country. (AFP)

Thứ hai 5-3-2001, chư tăng trẻ Cam-bu-chia tại một ngôi chùa ở Phnom Penh đang giới thiệu một tờ báo tiếng Anh đưa tin thủ tướng Cam-bu-chia Hun Sen cho rằng "Hồi giáo và Phật giáo tương thích với nhau." Chính quyền Cam-bu-chia kêu gọi giới lãnh đạo Taliban của nước Afghanistan ngưng sự phá hủy các tượng Phật tiền Hồi giáo trên khắp đất nước này. (Ảnh tư liệu của AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page