Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tâm Xuân

Nhất Thanh


Nắng vàng đọng lại bên hiên
Chiều xanh mơn trớn dưới miền hanh hao
Gặp xuân khẽ ngả nón chào
Sắc màu hương nhụy thì thào niềm riêng
Về đây bên mái nông thiền
Lời xưa dáng cũ chao nghiêng một thời
Đất trời ơi ! Nhạc thơ ơi !
Ô hay xuân đến cho vơi nỗi sầu
Bóng ai thơ thẩn qua cầu
Nhặt tay lá rụng nhớ màu tâm xuân
Lời buông ý những vui mừng
Cỏ cây mây mây nước cũng bừng điệu thơ
Bao giờ cho đến bây giờ
Tâm xuân ấy vẫn là thơ của lòng

 


Cập nhật: 21-1-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang