Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Mười thương mẹ

Một thương, mái tóc sương pha.
Hai thương, vầng trán hiền hòa nếp nhăn.
Ba thương, tình mẹ nhọc nhằn.
Bốn thương, công khó mẹ hằng vì con.
Năm thương, đôi mắt mỏi mòn.
Sáu thương, trăn trở suốt tròn canh thâu.
Bảy thương, giọng hát ngọt ngào.
Tám thương, lời dạy thuở nào khó quên.
Chín thương, tuổi hạc bấp bênh.
Mười thương, công đức khó đền Mẹ ơi!

 


Cập nhật: 9-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang