Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Quân lính từ chối nổ súng vào người biểu tình

Hạt Cát dịch


 

Helfen ohne Grenzen Newsdesk/ First Post (Raw Story), Sept. 29, 2007

Rangoon, Burma -- Các nguồn tin từ Rangoon cho hay rằng có giả thuyết có nhiều quân nhân chống đối với thượng cấp trong việc đàn áp biểu tình. Các nguồn tin cũng cho biết là có trận nổ súng lớn tại thành phố cố đô Miến Điện.

Tổ chức " Cứu Trợ Không Biên Giới" tường trình rằng "Binh lính từ quân khu  66th LID đã quay súng chống lại nhóm binh lính khác của chính phủ và có thể là cảnh sát ở thị trấn North Okkalappa tại Rangoon để bảo vệ cho những người biểu tình. Trong thời đeỉ6m hiện tại vẫn chưa biết được con số có bao nhiêu binh lính liên can đến sự kiện này"

Binh lính ở  Mandalay cũng được báo cáo  là đã từ chối tuân theo mệnh lệnh để đàn áp  dân chúng.

Một số nguồn tin khác nói rằng có rất nhiều binh lính ở lại trong trại, và mới đây lại có tin binh lính ơ quân khu 99 được điều động đến để đối phó với tình hình. Ngoài ra, còn có một nguồn tin nói rằng nhân vật số 2 trong  bốn tay nắm quyền sinh sát, tướng Maung Aye, cũng đã bất đồng ý kiến với nhân vật số 1 Than Shwe, quân lực dưới tay ông Maung Aye hiện đang bảo vệ cho Bà Aung San Suu Kyi.

Đến nay thì các cuộc biểu tình lớn lao có chư tăng dẫn đầu đã không thể thực hiện vì các tự viện lớn đã bị phong toả không ai có thể vào ra, tuy nhiên, vẫn còn các cuộc biểu tình lẻ tẻ đó đây,  con số những người biểu tình càng lúc càng gia tăng tụ tập ở Rangoon, với con số khoảng 10,000 tại Traders Hotel và 50,000 tại khu thương mại Thein Gyi.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1572_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang