Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XỨ QUẢNG
 
Nếu một lần em về qua Xứ Quảng
Nhớ ghé thăm dòng Trà Khúc quê anh
Em sẽ thấy trong xanh màu mơ ước
Thả tâm hồn theo sông nước với dân ca
 
Và Núi Aán một lần em dịp ghé qua
Nghe trong gió tiếng chuông chùa tha thiết
Trăng chênh chếch giữa ngàn trùng sóng biếc
Nhịp chèo khua hay nhịp guốc khua
 
Nếu em đến vào giữa mùa lễ hội
Tiếng sáo ngân điệu Ba Lý rộn ràng
Anh lại muốn mơ muốn mơ màng làm Sa Vĩ
Nếu chân chiều giữ nhịp guốc em qua.

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang