Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Từ Giã Bạn

(Tặng Cung)

Tâm Chơn


 

Ta tạm chia tay nhau bạn nhé!

Người đi kẻ ở khác gì đâu?

Chung lòng phụng sự dầu đôi ngã

Vẫn có trong tim một nhịp cầu.

Đường trần lắm nẻo thương đau

Nguyện xưa còn đó, đừng nao núng lòng

Lẽ thường thế sự sắc-không

Biệt ly là để tương phùng mà thôi!

TP.HCM 12/12/2007

 

 

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang