Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ta Với Chén Trà

Tâm Chơn Chánh (MNS) 


 • Tuyết phủ ngoài hiên ngập cả lòng

  Thế nên hồn lạnh giữa chăn đông

  Giòng thơ cũng rét ôm lời đọng

  Bên chén trà sen khói tỏa trong

   

  Tí tách lửa hồng reo với ta

  Nước sôi sùn sụt bốc hơi lòa

  Hư không chợt ấm trung hòa vận

  Mặc kệ ngoài kia mưa tuyết qua

   

  Nâng chén trà lên quán niệm sâu

  Thấy trong đời đất đã thay mầu

  Lửa hồng nung dáng bao thành ý

  Dầy mỏng nhu hòa giữ ấm lâu

   

  Một ngụm trà  thơm thắm lưỡi hồng

  Nghiệm từ mầm hạt, lá xanh trong

  Đất hiền mầu mỡ từng tay bón

  Gió ấm mưa lành búp trổ bông

   

  Khoảnh khắc lòng say với vị trà

  Hương thơm vần vũ tỏa quanh ta

  Thắm vào môi mắt ..., dần tâm ý

  Rồi mĩm cười tươi... Thấy thật là !

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang