Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

TẢN MẠN HOA ĐÀO

Tâm Chơn


 • Gió xuân thoảng nhẹ êm đềm

  Hoa đào từng cánh bên thềm rơi rơi

  Hình như hoa cũng rong chơi

  Để xem thiên hạ ai người tri âm!

   

  Tôi ngồi gối mộng thăng trầm

  Chợt nghe xa vắng lạnh căm bềnh bồng

  Đeo mang thế sự lông nhông

  Bỏ quên chốn cũ tâm Không hiện tiền.

   

  Một ngày chạnh nhớ lương duyên

  Thi nhân quay gót đào viên tao phùng

  Thiền sư đương buổi thung dung

  Thấy hoa đào nở sáng bừng chân tâm.

   

   


  Vào mạng: 28-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang